کتاب آمار کاربردی جلد اول

آمار کاربردی جلد ۱

۰
امتیازی ثبت نشده
شابک:
۹۷۸۹۶۴۰۱۰۷۳۸۶
قیمت: ۲۵٬۰۰۰ تومان  
مترجم: 
برای اطمینان از صحیح بودن قیمت و همچنین اطلاع دقیق نسبت به موجود بودن این کتاب می‌توانید با شماره ۳۰ ۰۰ ۴۰ ۶۶ - ۰۲۱ تماس بگیرید
پرداخت درب محل و اینترنتی
از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش
از ۹ صبح الی ۸ شب
ارسال کتاب
به تمام نقاط ایران
روش های ریاضی در فیزیک جلد اول-امید انقلاب-وبر

روش های ریاضی در فیزیک جلد اول

 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی 1-ققنوس-سیلورمن

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی ۱

 ۸۲٬۰۰۰ تومان  
حساب دیفرانسیل و انتگرال-علمی و فنی-آدامز

حساب دیفرانسیل و انتگرال

 ۰ تومان  
احتمال و آمار ریاضی-مدرسان شریف-فواد بیگی

احتمال و آمار ریاضی

 ۲۲۸٬۰۰۰ تومان  
حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد 1-فاطمی-سیاوش شهشهانی

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد ۱

 ۱۹۰٬۰۰۰ تومان  
آمار مفاهیم روش ها و کاربردها جلد اول-دانشگاه شهید بهشتی-محمد نوفرستی

آمار مفاهیم روش ها و کاربردها جلد اول

 ۰ تومان  
اصول آنالیز ریاضی-علمی و فنی-رودین

اصول آنالیز ریاضی

 ۰ تومان  
مبانی آمار و احتمالات-تایماز-زهره ضرابی زاده-زهرا مغناطیسی

مبانی آمار و احتمالات

 ۰ تومان  
ریاضی عمومی-هیمه-محمد محمودی-علیرضا عمرانی-مهدی میاندرق

ریاضی عمومی

 ۷۸٬۰۰۰ تومان  
آمار مقدماتی جلد اول-مرکز نشر دانشگاهی-ووناکت

آمار مقدماتی جلد اول

 ۰ تومان  
حساب برداری-نشر علوم نوین-مارسدن-ترومبا

حساب برداری

 ۱۲۵٬۰۰۰ تومان  
آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول-رسا-محمد نوفرستی

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول

 ۹۰٬۰۰۰ تومان  
ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول-مرکز نشر دانشگاهی-کرویت سینگ

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول

 ۰ تومان  
ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2 قسمت 1-دالفک-کرویت سیگ

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد۲ قسمت ۱

 ۱۰۰٬۰۰۰ تومان  
کتاب ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی جلد اول-مرکز نشر دانشگاهی-گریمالدی

کتاب ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی از دیدگاه کاربردی جلد اول

 ۰ تومان  
راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد1 قسمت2-صفار-آدامز-اسکیس

راهنمای تشریحی حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد۱ قسمت۲

 ۰ تومان  

کتاب آمار کاربردی جلد اول

ویژگی و محتوا کتاب آمار کاربردی جلد اول شامل : 

 • قسمت ۱ : داده ها
  فصل اول : جمع آوری داده ها
  مجموعه داده ها
  منابع داده ها
  مطالعات آزمایشی و غیر آزمایشی
  جمع آوری داده ها
  خطاها در داده ها
  مرجع
  مسائل
  مسائل حقیقی

  فصل دوم : تحلیل داده ها " رده بندی و الگوهای توزیع " 
  داده های کیفی
  داده های کمی
  داده های دو متغیره 
  فصل سوم : تحلیل داده ها " اندازه های تلخیصی " 
   

 • قسمت ۲ : احتمال
  فصل چهارم : مفاهیم اساسی احتمال
  فصل پنچم : متغیر های تصادفی
  فصل ششم : توزیع های احتمال گسسته معمولی
  فصل هفتم : توزیع های احتمال پیوسته معمولی
   
 • قسمت ۳ : برآورد و آزمون کردن I
  فصل هشتم : نمونه گیری آماری 
  فصل نهم : توزیع نمونه ای
  فصل دهم : برآورد میانگین جامعه
  فصل یازدهم : آزمون هایی درباره میانگین جامعه
  فصل دوازدهم : استنبا هایی درباره نسبت جامعه
  فصل سیزدهم : مقایسه دو جامعه و سایر استنباط ها 
  فصل چهاردهم : کنترل کیفیت و سایر کاربر های نمونه گیری