آدرس:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، کوچه الوندی، کوچه خجسته، پلاک ۱ واحد ۲

تلفن:
۰۲۱۶۶۴۰۰۰۳۰
۰۲۱۶۶۴۸۲۹۴۸

ایمیل:
info@ketabgallery.com