آدرس:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، کوچه نوروز، پلاک ۵ واحد ۲

تلفن
۰۲۱۶۶۴۰۰۰۳۰
۰۲۱۶۶۹۶۰۳۰۸

ایمیل:
info@ketabgallery.com