تعریف بازاریابی: فرآیند برنامه ریزی و تحقق یک ایده ، قیمت گذاری ، تبلیغات و توزیع کالا ، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است که به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید و اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .

به طور کلی بازاریابی موارد زیر را در بر می گیرد:

- تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها

- طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .

- تعیین قیمت مناسب

- توزیع کالا و خدمت در زمان و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .

- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم

اگر با خودمان صادق باشیم، متوجه می‌شویم بیشتر ما دوست داریم که مدیر باشیم و مدیریت کنیم. اما شاید انتخاب ما برای مدیریت درست نباشد و ما برای یک رشته دیگر ساخته شده باشیم. مدیریت شاخه‌های متنوعی دارد چرا که کارهای مختلفی نیز در جامعه وجود دارد؛ فردی که مدیر یک کارخانه تولیدات غذایی است نیاز دارد تا مدیریت صنعتی بداند تا مدیریت فرهنگی. بنابراین شما باید بدانید که چه رشته‌ای را باید انتخاب کنید.

برخی نیز برای کارشناسی ارشد براساس رشته کارشناسی‌شان رشته مدیریت را انتخاب می‌کنند. بخش‌بندی‌های اصلی مدیریت؛ بخش‌های جزئی‌تر نیز دارد که با توجه به رشته قبلی شما انتخاب می‌شود.