یکی از موفقیت‌های مهم زندگی، داشتن پول کافی برای امرار معاش است. برخی از ما هرچند درآمد خوب کارمندی هم داشته باشیم نمی‌دانیم چطور باید پول‌های‌مان را به مصرف درست برسانیم.

افراد موفق، اولین اقدامی که هر ماه بعد از گرفتن حقوق ماهیانه به عمل می‌آورند. یادداشت برداری و برنامه‌ریزی است. این برنامه‌ریزی شامل خرج‌های مهم و ضروری ماهیانه مانند پرداخت قبوض و قسط‌هاست و مابقی نیز به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود؛

۶۰ درصد هزینه‌های ضروری زندگی.

۱۵ درصد پس انداز.

۵ درصد برای آموزش شخصی؛ کلاس‌های مختلف و وسایل آن.

۵ درصد هدیه برای دیگران یا خود فرد.