تعریف بازاریابی: فرآیند برنامه ریزی و تحقق یک ایده ، قیمت گذاری ، تبلیغات و توزیع کالا ، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است که به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید و اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .

به طور کلی بازاریابی موارد زیر را در بر می گیرد:

- تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها

- طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .

- تعیین قیمت مناسب

- توزیع کالا و خدمت در زمان و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .

- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم

- بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش

- نیل به اهداف سازمانی ( سود و غیره )

عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل

- عوامل قابل کنترل : ( محصول – قیمت – تبلیغات – کانال توزیع – مشتری – هزینه )

- عوامل غیر قابل کنترل : ( دموگرافی – اقتصادی – اجتماعی – سیاسی – تکنولوژیکی – فیزیکی – حقوقی – رقابتی )

بازاریابی بین المللی

اجرای یک و یا چند مورد از فعالیت های بازاریابی از این سود به آنسوی مرزهای ملی یک کشور . به عبارت دیگر برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیت های بازاریابی در بسیاری از کشورها است .

سطوح مختلف مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی داخلی (Domestic Marketing Management) : مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیر قابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده است .

مدیریت بازاریابی بین المللی (International Marketing management) : فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می شود و در این بازارها نه تنها  عوامل غیر قابل کنترل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است بلکه احتمال قوی وجود دارد که عوامل قابل کنترل نیز از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد .

چالش مهم در بازاریابی بین الملل

نیاز به درک محیط های متفاوتی است که یک شرک قصد فعالیت در آنها را دارد . درک تفاوت های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی و حقوقی برای موفقیت شرکت لازم است .

سطوح مختلف بازاریابی بین المللی

بازاریابی صادرات (Export Marketing) : شامل کلیه فعالیت هایی است که یک شرکت به هنگام صادر کردن محصولاتش به یک کشور خارجی درگیر آن است . این فعالیت ها ارسال فیزیکی محصولات از کشوری به کشور دیگر را نیز در بر می گیرد .

چالش عمده بازاریابی صادرات شامل انتخاب بازارها و یا کشورهای مناسب از طریق تحقیقات بازاریابی ، تصمیم گیری در مورد تغییرات لازم در کالاها به نحوی که برای بازارهای خارجی مناسب شوند و انتخاب کانال های مناسب صادراتی می باشد

بازاریابی چند ملیتی (Multinational Marketing) : در اثر تکامل شرکت های چند ملیتی ، بازارهای چند ملیتی شکل گرفت . از ویژگی های شرکت های چند ملیتی این است که با داشتن دارایی های زیاد در کشورهای خارجی به نحوی در این گونه کشورها و یا بازارها عمل می کنند که انگار یک بازار داخلی و وطنی است . یک شرکت چند ملیتی دارای چندین استراتژی بازاریابی می باشد که هر یک مخصوص بازار خاصی طراحی شده است .

چالش عمده این شرکت ها یک استراتژی بازاریابی خاص ، جهت یک کشور خاص طراحی و اجرا شود . که باعث محلی شدن شرکت های چند ملیتی و داشتن برنامه متفاوت بازاریابی می گردد .

بازاریابی چند منطقه ای (Multiregional Marketing) : به دلیل جلوگیری از هزینه هایی که در اثر طراحی یک برنامه بازاریابی خاص برای یک کشور خاص ایجاد می شد ، شرکت ها شروع به تکامل و ایجاد استراتژی هایی کردند که مناطق بزرگتری را در بر می گرفت . این تفکر در اثر ایجاد ائتلاف های مختلف اقتصادی به وجود آمد . مانند اتحادیه اروپا

بازاریابی جهانی : بازاریابی جهانی حد نهایی تکامل بازاریابی بین المللی است . در این نوع بازاریابی یک شرکت هماهنگ ، ادغام ، کنترل مجموعه ای از فعالیت های بازاریابی را بصورت یک تلاش جهانی ، به عهده دارد .هدف اصلی یک شرکت بزرگ بین المللی از بازاریابی جهانی دستیابی به هم افزایی (Synergy) در فعالیت های وسیع بازاریابی اش می باشد .

چالش مدیریت در این مورد این است که بتواند استراتژی های بازاریابی را طراحی نماید تا در بازارهای متفاوت بخوبی عمل نماید . فلسفه بازاریابی جهانی از دو عامل سرچشمه گرفته است . عامل اول این است که محیط ، بازارها و خواسته های مشتریان به شکل فزاینده ای به یکدیگر شبیه است . عامل مهمتر این است که با سرمایه گذاری های عظیمی که شرکت های بزرگ بین المللی در زمینه تکنولوژی ، توزیع و غیره انجام می دهند . مجبور هستند پوشش بازار خود را گسترش دهند ، به نحوی که سود حاصله جوابگوی سرمایه گذاری ها باشد .

ارتباط بازاریابی بین المللی با سایر رشته ها

بازاریابی بین المللی زیر مجموعه بازرگانی بین المللی محسوب می شود . بازرگانی بین المللی تمام فعالیت های اقتصادی در آنسوی مرزها را شامل می شود . در واقع بازرگانی بین المللی شامل تولید بین المللی ، مدیریت مالی بین المللی و بازاریابی بین المللی می شود .

نظریه های تجارت بین المللی

۱) مزیت مطلق :

به موجب این نظریه ثروت یک کشور شامل کالاها و خدماتی است که در دسترس مردم آن قرار دارد . آدام اسمیت استدلال نمود که اگر محدودیت های تجاری وجود نداشت ، هر کشوری در محصولاتی که در آنها مزیت مطلق دارد ، متخصص می شود و در این صورت منابع هر کشور به سمت صنایع کارا می رفت ، زیرا کشور نمی تواند در صنایع غیر کارا رقابت کند . کشورها می توانند از طریق متخصص شدن ، کارایی خود را افزایش دهند .

۲) مزیت نسبی :

 این مسئله مطرح می شود که یک کشور می تواند کالایی را تولید کند که در آن بهترین توانائی را دارد حتی اگر کشورهای دیگر توان بیشتری داشته باشد .

۳) منحنی عمر محصول در بازاریابی بین المللی

در این مدل علاوه بر صادرات و واردات تصمیم گیری جهت تولید در کشورهای خارجی نیز در نظر گرفته می شود . همچنین این الگو اهمیت مزیت ها تکنولوژیکی و دانش بازاریابی را به عنوان مزیت نسبی در نظر می گیرد .

۴) رشد داد و ستد بین المللی :

بین المللی شدن ، شیوه ای از زندگی شده است . هر شرکت ها و هم کشورها باید به اهمیت آن پی ببرند تا طریق گسترش تجارت بتوانند باعث بالا بردن سطح زندگی افراد جامعه شوند .

۵) سیاست های حمایت گرانه و محدودیت های تجاری :

در هر حال ماهیت تجارت مبادله داوطلبانه و آزاد کالا را بین دو طرف معامله در بر می گیرد ، و زمانی که ضرورتی در کار نباشد ، انگیزه تجارت باید نفع هر دو طرف را در بر گیرد . اما مشکل زمانی بروز می کند که تولید کننده گان داخلی در نظر گرفته شوند و به نظر می رسد که کالاهای وارداتی باعث بیکاری و رکود فعالیت  شرکت های داخلی می گردد . در تجارت آزاد عده ای سود می برند و عده ای نیز قربانی آن می شوند .