۲۰آزمون هوش و خلاقیت +۲۰ آزمون استعداد طلایی

20آزمون هوش و خلاقیت +20 آزمون استعداد طلایی
 ۳۴٬۰۰۰ تومان  
 ۲۷٬۲۰۰ تومان  

۳۳آزمون دقت و تمرکز نیترو

33آزمون دقت و تمرکز نیترو پویش اندیشه خوارزمی
 ۶۸٬۰۰۰ تومان  
 ۳۹٬۲۰۰ تومان  

۳۱+۱استان ششم به هفتم تیزهوشان

31+1استان ششم به هفتم تیزهوشان
 ۷۵٬۰۰۰ تومان  
 ۴۲٬۸۰۰ تومان  

هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی

هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی
 ۱۰۸٬۰۰۰ تومان  
 ۶۶٬۴۰۰ تومان  

۴۰ آزمون ۵۱۰۰ ثانیه ای ششم به هفتم بیگدلی

40 آزمون 5100 ثانیه ای ششم به هفتم- بیگدلی-پویش اندیشه خوارزمی
 ۱۶۲٬۰۰۰ تومان  
 ۱۱۰٬۴۰۰ تومان