۲۰آزمون هوش و خلاقیت +۲۰ آزمون استعداد طلایی

20آزمون هوش و خلاقیت +20 آزمون استعداد طلایی
 ۳۹٬۰۰۰ تومان  
 ۳۱٬۲۰۰ تومان  

۲۰ آزمون هوش و خلاقیت و استعداد تحلیلی پویش

20 آزمون هوش و خلاقیت و استعداد تحلیلی پویش
 ۴۹٬۰۰۰ تومان  
 ۳۹٬۲۰۰ تومان  

هایلایتر هوش عددی و محاسباتی پویش

هایلایتر هوش عددی و محاسباتی پویش اندیشه خوارزمی
 ۶۲٬۰۰۰ تومان  
 ۴۶٬۵۰۰ تومان  

تیک آف ۴۴ آزمون هوش سرعتی پویش

تیک آف 44 آزمون هوش سرعتی پویش
 ۹۶٬۰۰۰ تومان  
 ۷۶٬۸۰۰ تومان  

۳۳آزمون دقت و تمرکز نیترو

33آزمون دقت و تمرکز نیترو پویش اندیشه خوارزمی
 ۱۰۵٬۰۰۰ تومان  
 ۸۴٬۰۰۰ تومان  

هوش اسمارتیز پنجم ابتدایی نیترو پویش

هوش اسمارتیز پنجم ابتدایی نیترو پویش
 ۱۳۹٬۰۰۰ تومان  
 ۱۱۱٬۲۰۰ تومان  

۳۱+۱استان ششم به هفتم تیزهوشان

31+1 استان ششم به هفتم تیزهوشان پویش
 ۱۸۸٬۰۰۰ تومان  
 ۱۵۰٬۴۰۰ تومان  

جامپینگ شبیه سازی آزمون های ورودی تیزهوشان ششم پویش

جامپینگ شبیه سازی آزمون های ورودی تیزهوشان ششم پویش
 ۲۳۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۸۸٬۰۰۰ تومان  

ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان بیگدلی

ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان نیترو پویش 
 ۲۸۸٬۰۰۰ تومان  
 ۲۳۰٬۴۰۰ تومان  

۴۰ آزمون ۵۱۰۰ ثانیه ای ششم به هفتم بیگدلی

40 آزمون 5100 ثانیه ای ششم به هفتم بیگدلی پویش
 ۲۸۸٬۰۰۰ تومان  
 ۲۳۰٬۴۰۰ تومان  

هوش جامع اسمارتیز پویش

هوش جامع اسمارتیز پویش
 ۳۵۰٬۰۰۰ تومان  
 ۲۸۰٬۰۰۰ تومان