۲۰آزمون هوش و خلاقیت +۲۰ آزمون استعداد طلایی

20آزمون هوش و خلاقیت +20 آزمون استعداد طلایی
 ۳۹٬۰۰۰ تومان  
 ۳۱٬۲۰۰ تومان  

۲۰ آزمون هوش و خلاقیت و استعداد تحلیلی پویش

20 آزمون هوش و خلاقیت و استعداد تحلیلی پویش
 ۴۹٬۰۰۰ تومان  
 ۳۹٬۲۰۰ تومان  

هایلایتر هوش عددی و محاسباتی پویش

هایلایتر هوش عددی و محاسباتی پویش اندیشه خوارزمی
 ۶۲٬۰۰۰ تومان  
 ۴۶٬۵۰۰ تومان  

۳۳آزمون دقت و تمرکز نیترو

33آزمون دقت و تمرکز نیترو پویش اندیشه خوارزمی
 ۸۲٬۰۰۰ تومان  
 ۶۵٬۶۰۰ تومان  

تیک آف ۴۴ آزمون هوش سرعتی پویش

تیک آف 44 آزمون هوش سرعتی پویش
 ۸۸٬۰۰۰ تومان  
 ۷۰٬۴۰۰ تومان  

هوش اسمارتیز پنجم ابتدایی نیترو پویش

هوش اسمارتیز پنجم ابتدایی نیترو پویش
 ۱۱۲٬۰۰۰ تومان  
 ۸۹٬۶۰۰ تومان  

هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی

هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی
 ۱۳۹٬۰۰۰ تومان  
 ۱۱۱٬۲۰۰ تومان  

۳۱+۱استان ششم به هفتم تیزهوشان

31+1 استان ششم به هفتم تیزهوشان پویش
 ۱۴۸٬۰۰۰ تومان  
 ۱۱۸٬۴۰۰ تومان  

جامپینگ شبیه سازی آزمون های ورودی تیزهوشان ششم پویش

جامپینگ شبیه سازی آزمون های ورودی تیزهوشان ششم پویش
 ۱۹۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۵۶٬۰۰۰ تومان  

ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان بیگدلی

ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان نیترو پویش 
 ۲۰۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۶۴٬۰۰۰ تومان  

۴۰ آزمون ۵۱۰۰ ثانیه ای ششم به هفتم بیگدلی

40 آزمون 5100 ثانیه ای ششم به هفتم بیگدلی پویش
 ۲۲۰٬۰۰۰ تومان  
 ۱۷۶٬۰۰۰ تومان  

هوش جامع اسمارتیز پویش

هوش جامع اسمارتیز پویش
 ۲۳۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۸۸٬۰۰۰ تومان