۲۰آزمون هوش و خلاقیت +۲۰ آزمون استعداد طلایی

20آزمون هوش و خلاقیت +20 آزمون استعداد طلایی
 ۳۹٬۰۰۰ تومان  
 ۳۱٬۲۰۰ تومان  

تیک آف ۴۴ آزمون هوش سرعتی پویش

تیک آف 44 آزمون هوش سرعتی پویش
 ۷۳٬۰۰۰ تومان  
 ۵۸٬۴۰۰ تومان  

۳۱+۱استان ششم به هفتم تیزهوشان

31+1استان ششم به هفتم تیزهوشان
 ۷۵٬۰۰۰ تومان  
 ۴۲٬۸۰۰ تومان  

۳۳آزمون دقت و تمرکز نیترو

33آزمون دقت و تمرکز نیترو پویش اندیشه خوارزمی
 ۸۲٬۰۰۰ تومان  
 ۶۵٬۶۰۰ تومان  

هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی

هوش جامع نیترو پویش اندیشه خوارزمی
 ۱۳۹٬۰۰۰ تومان  
 ۱۱۱٬۲۰۰ تومان  

ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان بیگدلی

ریاضی ششم ابتدایی تیزهوشان نیترو پویش 
 ۲۰۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۶۴٬۰۰۰ تومان  

۴۰ آزمون ۵۱۰۰ ثانیه ای ششم به هفتم بیگدلی

40 آزمون 5100 ثانیه ای ششم به هفتم بیگدلی پویش
 ۲۲۰٬۰۰۰ تومان  
 ۱۷۶٬۰۰۰ تومان  

هوش جامع اسمارتیز پویش

هوش جامع اسمارتیز پویش
 ۲۳۵٬۰۰۰ تومان  
 ۱۸۸٬۰۰۰ تومان