ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی حسین نامی مدرسان شریف
 ۰ تومان  

زبان انگلیسی دکتری

 ۴۶٬۰۰۰ تومان  

معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل مدرسان شریف
 ۱۰۰٬۰۰۰ تومان  

زبان تخصصی ویژه رشته MBA

زبان تخصصی ویژه رشته MBA
 ۱۴۵٬۰۰۰ تومان  

تحلیل مدارهای الکتریکی ۱

تحلیل مدارهای الکتریکی 1 کارشناسی ارشد مدرسان شریف
 ۱۴۹٬۰۰۰ تومان  

ریاضیات عمومی

ریاضیات عمومی (ویژه مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی)
 ۱۵۰٬۰۰۰ تومان  

ریاضی عمومی ۱

ریاضی عمومی ۱
 ۱۶۵٬۰۰۰ تومان  

تحلیل مدارهای الکتریکی ۲

تحلیل مدارهای الکتریکی 2 کارشناسی ارشد مدرسان شریف
 ۱۶۷٬۰۰۰ تومان  

مجموعه سوالات آزمونهای مدیریت کسب و کار۱۴۰۰-۹۰

مجموعه سوالات آزمونهای مدیریت کسب و کار۱۴۰۰-۹۰ مدرسان شریف
 ۲۹۵٬۰۰۰ تومان  
 ۲۷۵٬۰۰۰ تومان  

فیزیک پایه ۱,۲,۳

فیزیک پایه 1,2,3 حسین نامی مدرسان شریف
 ۳۲۰٬۰۰۰ تومان  
 ۲۹۰٬۰۰۰ تومان