special English for the students of computer

special English for the students of computer
 ۳۶٬۰۰۰ تومان  

طراحی الگوریتم

 ۰ تومان  

روش های محاسبات عددی

 ۱۹٬۰۰۰ تومان  

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی
 ۰ تومان  

طراحی الگوریتم

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی
 ۰ تومان  

مدار منطقی

 ۸۷٬۰۰۰ تومان  

هوش مصنوعی

 ۱۱۴٬۰۰۰ تومان  

سیستم عامل

 ۹۸٬۰۰۰ تومان  

ساختمان داده ها

 ۸۷٬۰۰۰ تومان  

طراحی و ساخت کامپایلر ها

 ۷۶٬۰۰۰ تومان  

مهندسی نرم افزار

 ۷۹٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها