special English for the students of computer

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

طراحی الگوریتم

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

ساختمان های گسسته

 ۱۴٬۰۰۰ تومان  

روش های محاسبات عددی

 ۱۹٬۰۰۰ تومان  

مدارهای منطقی

 ۱۰۵٬۰۰۰ تومان  

طراحی الگوریتم

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

هوش مصنوعی

 ۶۷٬۰۰۰ تومان  

مدار منطقی

 ۶۹٬۰۰۰ تومان  

هوش مصنوعی

 ۷۶٬۰۰۰ تومان  

سیستم عامل

 ۶۸٬۰۰۰ تومان  

ساختمان داده ها

 ۶۹٬۰۰۰ تومان  

طراحی و ساخت کامپایلر ها

 ۷۵٬۰۰۰ تومان  

مهندسی نرم افزار

 ۷۹٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها