اصول علم مواد

اصول علم مواد تویسرکانی
 ۱۳۵٬۰۰۰ تومان  

اصول علم و مهندسی مواد

کتاب اصول علم و مهندسی مواد
 ۱۰۸٬۰۰۰ تومان  

گوهرتراشی ۱

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

گوهر نشانی

 ۳۵٬۰۰۰ تومان  

دینامیک گازها

کتاب دینامیک گازها
 ۸۵٬۰۰۰ تومان  

خواص فیزیکی مواد

 ۰ تومان  

اصول علم مواد

اصول علم مواد وحید ابویی نشر سرافراز
 ۰ تومان  

بلورشناسی

 ۱۰٬۰۰۰ تومان  

شکل دادن فلزات

کتاب شکل دادن فلزات
 ۵۰٬۰۰۰ تومان  

اصول علم و مهندسی مواد

کتاب اصول علم و مهندسی مواد سید حسین تویسرکانی
 ۷۹٬۰۰۰ تومان