اصول متالورژی فیزیکی

 ۱۲۰٬۰۰۰ تومان  

اصول علم مواد

 ۴۹٬۰۰۰ تومان  

اصول علم و مهندسی مواد

کتاب اصول علم و مهندسی مواد
 ۶۰٬۰۰۰ تومان  

گوهرتراشی ۱

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

گوهر نشانی

 ۳۵٬۰۰۰ تومان  

دینامیک گازها

کتاب دینامیک گازها
 ۱۷٬۳۰۰ تومان  

خواص فیزیکی مواد

 ۰ تومان  

اصول علم مواد

اصول علم مواد وحید ابویی نشر سرافراز
 ۵۳٬۰۰۰ تومان  

بلورشناسی

 ۶٬۵۰۰ تومان  

شکل دادن فلزات

کتاب شکل دادن فلزات
 ۵۰٬۰۰۰ تومان  

اصول علم و مهندسی مواد

کتاب اصول علم و مهندسی مواد سید حسین تویسرکانی
 ۷۹٬۰۰۰ تومان  

مقدمه ای بر نانو فناوری

مقدمه ای بر نانو فناوری چارلز پی پول تقوی نیا
 ۶۰٬۰۰۰ تومان