تشریح مسائل شیمی تجزیه ۱

 ۱۵٬۰۰۰ تومان  

شیمی تجزیه جلد دوم

 ۸۷٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۱و۲و۳

شیمی آلی 1و2و3 کارشناسی ارشد مدرسان شریف
 ۱۳۵٬۰۰۰ تومان  

شیمی فیزیک

شیمی فیزیک میکرو طبقه بندی شده مدرسان شریف
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۱

 ۵۰٬۰۰۰ تومان  

شیمی معدنی جلد ۲

 ۱۵٬۰۰۰ تومان  

نانوشیمی

 ۱۱٬۰۰۰ تومان  

شیمی معدنی جلد ۲

 ۱۵٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها