تصمیم گیری های چند معیاره

تصمیم گیری های چند معیاره دانشگاه تهران
 ۹۸٬۰۰۰ تومان  

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی
 ۸۹٬۰۰۰ تومان  

تحقیق در عملیات ۲

کتاب تحقیق در عملیات 2
 ۶۰٬۰۰۰ تومان  

تحقیق در عملیات ۱

کتاب تحقیق در عملیات 1
 ۸۰٬۰۰۰ تومان  

طرح ریزی واحدهای صنعتی

طرح ریزی واحدهای صنعتی نیکوفکر نگاه دانش
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها