تصمیم گیری های چند معیاره

 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

کتاب اقتصاد مهندسی

کتاب اقتصاد مهندسی
 ۸۹٬۰۰۰ تومان  

تحقیق در عملیات ۲

کتاب تحقیق در عملیات 2
 ۴۵٬۰۰۰ تومان  

کنترل کیفیت آماری

 ۳۳٬۰۰۰ تومان  

تحقیق در عملیات ۱

کتاب تحقیق در عملیات 1
 ۵۰٬۰۰۰ تومان  

طرح ریزی واحدهای صنعتی

 ۴۲٬۰۰۰ تومان  

طرح ریزی واحد های صنعتی

 ۹۱٬۰۰۰ تومان  

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 ۴۶٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها