تشریح مسائل انتقال جرم

 ۶٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۱

 ۱۸٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۳

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

انتقال جرم و عملیات واحد

 ۵۸٬۰۰۰ تومان  

زبان تخصصی در مهندسی شیمی

 ۴۶٬۰۰۰ تومان  

مقدمه ای بر انتقال گرما

مقدمه ای بر انتقال گرما
 ۳۴٬۰۰۰ تومان  

عملیات واحد جلد۲

عملیات واحد جلد2
 ۸۸٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها