شیمی آلی ۱

شیمی آلی 1 جهش
 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۳

شیمی آلی 3 جهش 
 ۷۰٬۰۰۰ تومان  

انتقال جرم و عملیات واحد

انتقال جرم و عملیات واحد پوران پژوهش 
 ۱۲۴٬۰۰۰ تومان  

مقدمه ای بر انتقال گرما

مقدمه ای بر انتقال گرما
 ۹۹٬۰۰۰ تومان  

عملیات واحد جلد۲

عملیات واحد جلد2 تریبال ترجمه پریسا زینی
 ۱۸۷٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها