تشریح مسائل انتقال جرم

 ۶٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۱

 ۱۸٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۳

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

انتقال جرم و عملیات واحد

 ۵۸٬۰۰۰ تومان  

زبان تخصصی در مهندسی شیمی

 ۴۶٬۰۰۰ تومان  

مقدمه ای بر انتقال گرما

 ۲۸٬۸۰۰ تومان  

عملیات واحد جلد۲

 ۳۱٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها