تشریح مسائل انتقال جرم

 ۶٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۱

شیمی آلی 1 جهش
 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۳

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

انتقال جرم و عملیات واحد

 ۵۸٬۰۰۰ تومان  

مقدمه ای بر انتقال گرما

مقدمه ای بر انتقال گرما
 ۳۴٬۰۰۰ تومان  

عملیات واحد جلد۲

عملیات واحد جلد2
 ۸۸٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها