تشریح مسائل انتقال جرم

 ۶٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۱

 ۱۸٬۰۰۰ تومان  

شیمی آلی ۳

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

انتقال جرم و عملیات واحد

 ۵۸٬۰۰۰ تومان  

زبان تخصصی در مهندسی شیمی

 ۴۶٬۰۰۰ تومان  

انتقال جرم

 ۲۳٬۰۰۰ تومان  

شیمی عمومی ۱

 ۴۹٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها