پیغام خطا

با توجه به مشکل پیش آمده در پرداخت، لطفا از مرورگر firefox استفاده نمایید. کارشناسان ما در حال رفع مشکل هستند.

مدیریت مالی جلد دوم

کتاب مدیریت مالی جلد دوم
 ۲۲٬۰۰۰ تومان  

مدیریت مالی نوین جلد اول

-
 ۲۷٬۰۰۰ تومان  

مالیه عمومی

-
 ۵٬۰۰۰ تومان  

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
 ۵۵٬۰۰۰ تومان  

مدیریت کارخانه

-
 ۴۰٬۰۰۰ تومان  

مدیریت رفتار سازمانی

-
 ۲۱٬۰۰۰ تومان  

مدیریت منابع انسانی

کتاب مدیریت منابع انسانی
 ۳۱٬۰۰۰ تومان  

پول ارز و بانکداری

-
 ۲۳٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها