کتاب ساختمانهای گسسته

کتاب ساختمانهای گسسته
 ۵۰٬۰۰۰ تومان  

روشهای محاسبات عددی

 ۹٬۰۰۰ تومان  

سیستمهای کنترل

 ۱۶٬۰۰۰ تومان  

دینامیک سازه ها

دینامیک سازه ها چوپرا فیاض رحیم زاده
 ۱۰۰٬۰۰۰ تومان  

مقاومت مصالح

 ۵۸٬۰۰۰ تومان  

ترمودینامیک مهندسی

 ۶۰٬۰۰۰ تومان  

مکانیک

کتاب مکانیک
 ۳۰٬۰۰۰ تومان  

مکانیک سیالات جلد ۱

مکانیک سیالات جلد 1
 ۲۶٬۰۰۰ تومان  

تکنولوژی جوشکاری جلد ۱

 ۳۵٬۰۰۰ تومان  

تکنولوژی جوشکاری جلد ۲

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد دوم
 ۱۷٬۰۰۰ تومان  

تکنولوژی جوشکاری جلد ۳

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد سوم
 ۳۵٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها