دکتری روانشناسی رشد

 ۱۴۴٬۰۰۰ تومان  

ارشد روانشناسی رشد

کتاب ارشد روانشناسی رشد
 ۹۸٬۰۰۰ تومان  

بررسی سیستم های قدرت

 ۵۸٬۰۰۰ تومان  

ریاضیات مهندسی

 ۱۲۸٬۰۰۰ تومان  

ماشین های الکتریکی ۱

ماشین های الکتریکی 1 حلم زاده  پوران پژوهش
 ۸۷٬۰۰۰ تومان  

مدارهای الکتریکی ۲

 ۱۰۶٬۰۰۰ تومان  

ترمودینامیک

 ۱۱۴٬۰۰۰ تومان  

روانشناسی بالینی

 ۱۷۴٬۰۰۰ تومان  

ارتعاشات مکانیکی

 کتاب ارتعاشات مکانیکی
 ۱۱۴٬۰۰۰ تومان  

اصول آنالیز حقیقی

 ۶۹٬۰۰۰ تومان  

مکانیک سیالات

 ۱۲۴٬۰۰۰ تومان  

زبان تخصصی در روانشناسی

 ۷۹٬۰۰۰ تومان  

میکرب شناسی

میکرب شناسی
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها