طرح ریزی واحدهای صنعتی

طرح ریزی واحدهای صنعتی
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

مروری جامع بر حسابرسی

 مروری جامع بر حسابرسی ایرج نوروش نگاه دانش
 ۱۲۰٬۰۰۰ تومان  

پژوهش عملیاتی

پژوهش عملیاتی
 ۹۰٬۰۰۰ تومان  

مدیریت سرمایه‌گذاری

مدیریت سرمایه‌گذاری چارلزپی جونز نگاه دانش
 ۱۳۵٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها