تحقیق در عملیات ۲

کتاب تحقیق در عملیات 2
 ۴۵٬۰۰۰ تومان  

کنترل کیفیت آماری

 ۳۳٬۰۰۰ تومان  

دانش مسائل روز

 ۳۵٬۰۰۰ تومان  

تحقیق در عملیات ۱

کتاب تحقیق در عملیات 1
 ۵۰٬۰۰۰ تومان  

مدیریت مالی

 ۵۵٬۰۰۰ تومان  

تئوری های مدیریت

کتاب تئوری های مدیریت
 ۹۰٬۰۰۰ تومان  

زبان تخصصی مدیریت

کتاب زبان تخصصی مدیریت
 ۵۰٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها