دینامیک ماشین

دینامیک ماشین نصیر
 ۹۵٬۰۰۰ تومان  

تئوری ارتعاشات

 ۴۷٬۰۰۰ تومان  

معادلات دیفرانسیل جلد اول

معادلات دیفرانسیل جلد اول محمود کریمی نصیر
 ۱۹۰٬۰۰۰ تومان  

مکانیک سیالات مهندسی

مکانیک سیالات مهندسی کیوان صادقی نصیر
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

ریاضیات مهندسی جلد اول

ریاضیات مهندسی جلد اول محمود کریمی نصیر
 ۲۹۵٬۰۰۰ تومان  

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی
 ۰ تومان  

طراحی الگوریتم

 ۰ تومان  

بررسی سیستم های قدرت

بررسی سیستم های قدرت نصیر 
 ۱۰۰٬۰۰۰ تومان  

زبان عمومی ارشد و دکتری

کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری نصیر
 ۲۱۰٬۰۰۰ تومان  

الکترونیک ۲

الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر
 ۴۵٬۰۰۰ تومان  

دینامیک

دینامیک نیکخواه نشر نصیر
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  

مکانیک خاک

مکانیک خاک
 ۴۱٬۰۰۰ تومان  

اصول مهندسی پی

 ۰ تومان  

الکترومغناطیس

 ۰ تومان  

صفحه‌ها