دینامیک ماشین

دینامیک ماشین نصیر
 ۹۵٬۰۰۰ تومان  

تئوری ارتعاشات

 ۴۷٬۰۰۰ تومان  

معادلات دیفرانسیل جلد اول

معادلات دیفرانسیل جلد اول محمود کریمی نصیر
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

مکانیک سیالات مهندسی

 ۸۵٬۰۰۰ تومان  

ریاضیات مهندسی جلد اول

ریاضیات مهندسی جلد اول
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی
 ۰ تومان  

طراحی الگوریتم

 ۰ تومان  

بررسی سیستم های قدرت

بررسی سیستم های قدرت نصیر 
 ۴۵٬۰۰۰ تومان  

زبان عمومی ارشد و دکتری

کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری نصیر
 ۲۱۰٬۰۰۰ تومان  

مهندسی کنترل اتوماتیک

 ۴۹٬۰۰۰ تومان  

الکترونیک ۲

الکترونیک 2 استاد اشرفیان نصیر
 ۴۵٬۰۰۰ تومان  

دینامیک

دینامیک نیکخواه نشر نصیر
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  

مکانیک خاک

مکانیک خاک
 ۴۱٬۰۰۰ تومان  

اصول مهندسی پی

 ۰ تومان  

الکترومغناطیس

 ۰ تومان  

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی
 ۰ تومان  

صفحه‌ها