دینامیک ماشین

دینامیک ماشین نصیر
 ۹۵٬۰۰۰ تومان  

تئوری ارتعاشات

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

معادلات دیفرانسیل جلد اول

معادلات دیفرانسیل جلد اول محمود کریمی نصیر
 ۱۱۰٬۰۰۰ تومان  

مکانیک سیالات مهندسی

 ۸۵٬۰۰۰ تومان  

ریاضیات مهندسی جلد اول

ریاضیات مهندسی جلد اول
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی
 ۰ تومان  

طراحی الگوریتم

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

بررسی سیستم های قدرت

 ۳۰٬۰۰۰ تومان  

زبان عمومی ارشد و دکتری

 کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری
 ۶۵٬۰۰۰ تومان  

مهندسی کنترل اتوماتیک

 ۴۹٬۰۰۰ تومان  

الکترونیک ۲

 ۳۰٬۰۰۰ تومان  

دینامیک

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

مکانیک خاک

مکانیک خاک
 ۴۱٬۰۰۰ تومان  

اصول مهندسی پی

 ۳۴٬۰۰۰ تومان  

الکترومغناطیس

 ۱۵٬۸۰۰ تومان  

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی
 ۰ تومان  

صفحه‌ها