دینامیک ماشین

دینامیک ماشین نصیر
 ۹۵٬۰۰۰ تومان  

تئوری ارتعاشات

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

مکانیک سیالات مهندسی

 ۸۵٬۰۰۰ تومان  

ریاضیات مهندسی جلد اول

ریاضیات مهندسی جلد اول
 ۱۳۰٬۰۰۰ تومان  

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی
 ۰ تومان  

طراحی الگوریتم

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

بررسی سیستم های قدرت

 ۳۰٬۰۰۰ تومان  

زبان عمومی ارشد و دکتری

 کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری
 ۶۵٬۰۰۰ تومان  

مهندسی کنترل اتوماتیک

 ۴۹٬۰۰۰ تومان  

الکترونیک ۲

 ۳۰٬۰۰۰ تومان  

دینامیک

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

مکانیک خاک

مکانیک خاک
 ۴۱٬۰۰۰ تومان  

اصول مهندسی پی

 ۳۴٬۰۰۰ تومان  

الکترومغناطیس

 ۱۵٬۸۰۰ تومان  

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی
 ۰ تومان  

صفحه‌ها