دینامیک ماشین

دینامیک ماشین نصیر
 ۹۵٬۰۰۰ تومان  

تئوری ارتعاشات

 ۳۲٬۰۰۰ تومان  

مکانیک سیالات مهندسی

 ۸۵٬۰۰۰ تومان  

ریاضیات مهندسی جلد اول

 ۴۹٬۰۰۰ تومان  

مدارهای منطقی

 ۱۰۵٬۰۰۰ تومان  

طراحی الگوریتم

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

بررسی سیستم های قدرت

 ۳۰٬۰۰۰ تومان  

زبان عمومی ارشد و دکتری

 کتاب زبان عمومی ارشد و دکتری
 ۶۵٬۰۰۰ تومان  

مهندسی کنترل اتوماتیک

 ۴۹٬۰۰۰ تومان  

الکترونیک ۲

 ۳۰٬۰۰۰ تومان  

دینامیک

 ۲۸٬۰۰۰ تومان  

مکانیک خاک

 ۲۶٬۰۰۰ تومان  

اصول مهندسی پی

 ۱۹٬۰۰۰ تومان  

الکترومغناطیس

 ۱۵٬۸۰۰ تومان  

هوش مصنوعی

 ۶۷٬۰۰۰ تومان  

صفحه‌ها