مرتب سازی براساس

راهنمای حل مسائل معماری کامپیوتر

۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل اصول و مبانی امنیت شبکه

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

special English for the students of computer

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

ساختمان های گسسته

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

روش های محاسبات عددی

۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

گرافیک رایانه ای جلد دوم

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

گرافیک رایانه ای جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها

کتاب مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

روی کردی نوین در هوش مصنوعی جلد دوم

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

شبکه های کامپیوتری

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب سیستمهای عامل

کتاب سیستمهای عامل
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب سیستم های توزیع شده

کتاب سیستم های توزیع شده
۲۹۰,۰۰۰ ریال
۲۷۵,۵۰۰ ریال

مفاهیم سیستم عامل

۴۷۵,۰۰۰ ریال
۴۵۱,۲۵۰ ریال

کتاب طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل

کتاب طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب مفاهیم و مبانی سیستم عامل

کتاب مفاهیم و مبانی سیستم عامل
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب منطق فازی و هوش مصنوعی

کتاب منطق فازی و هوش مصنوعی
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

هوش مصنوعی رهیافتی نوین

۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

صفحه‌ها