مرتب سازی براساس

تشریح مسائل انتقال حرارت

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل اصول ترمودینامیک ۱

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل طراحی اجزای ماشین ۱و۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب طراحی دیجیتال مدار منطقی

کتاب طراحی دیجیتال مدار منطقی
۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

کتاب شبکه های عصبی در MATLAB

کتاب شبکه های عصبی در MATLAB
۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب طراحی شبکه های عصبی

کتاب طراحی شبکه های عصبی
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مرجع کاربردی HTML,CSS برای طراحی وب سایت

۳۲۵,۰۰۰ ریال
۳۰۸,۷۵۰ ریال

کتاب آموزش گام به گام MSP 2013

کتاب آموزش گام به گام MSP 2013
۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD 2016

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب MATLAB 2016 برای همه

۳۷۵,۰۰۰ ریال
۳۵۶,۲۵۰ ریال

کتاب مدل سازی مهندسی با COMSOL

۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب مرجع کاربردی برنامه نویسان ANDROID

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال