مرتب سازی براساس

کتاب اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

کتاب اصول و مبانی علم اقتصاد

کتاب اصول و مبانی علم اقتصاد
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد سنجی پانل دیتا

کتاب اقتصاد سنجی پانل دیتا
۸۷,۰۰۰ ریال
۸۲,۶۵۰ ریال

اقتصاد خرد

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل پوششی داده ها

کتاب تحلیل پوششی داده ها
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

پژوهش عملیاتی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال