مرتب سازی براساس

ریاضی عمومی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۲

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

تکنولوژی انتقال قدرت

۵۹,۰۰۰ ریال
۵۶,۰۵۰ ریال

شیمی عمومی جلد دوم

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

شیمی آلی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب داده کاوی کاربردی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال