مرتب سازی براساس

تشریح مسائل شیمی فیزیک جلد ۲

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

تشریح مسائل شیمی فیزیک جلد۱

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

تشریح مسائل شیمی عمومی ۱

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل عملیات واحد مهندسی شیمی

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

تشریح مسائل انتقال جرم

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل شیمی تجزیه ۲

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

تشریح مسائل شیمی تجزیه ۱

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی-سیال

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد

۱۱۶,۰۰۰ ریال
۱۱۰,۲۰۰ ریال

مقدمه ای بر انتقال گرما

۲۸۸,۰۰۰ ریال
۲۷۳,۶۰۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

۱۳۸,۰۰۰ ریال
۱۳۱,۱۰۰ ریال

عملیات واحد جلد دوم

۳۱۰,۰۰۰ ریال
۲۹۴,۵۰۰ ریال

کتاب ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد اول

کتاب ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد اول
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی جلد اول

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها