مرتب سازی براساس

جزوه کلاسی تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات ۲

کتاب تحقیق در عملیات 2
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات ۱

کتاب تحقیق در عملیات 1
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای مسائل برنامه ریزی خطی

کتاب راهنمای مسائل برنامه ریزی خطی
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال