مرتب سازی براساس

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد اول

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب ساختمانهای گسسته

کتاب ساختمانهای گسسته
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

ساختمان های گسسته

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

شبیه سازی سیستمهای گسسته-پیشامد

۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

روشهای محاسبات عددی

۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال

کتاب تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

سیستمهای کنترل

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب دینامیک سازه ها

کتاب دینامیک سازه ها
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

مقاومت مصالح

۵۸۰,۰۰۰ ریال
۵۵۱,۰۰۰ ریال

ترمودینامیک مهندسی

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۷۰,۰۰۰ ریال

رسم فنی و نقشه های صنعتی ۱

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

راهنمای حل مسائل نقشه کشی صنعتی ۱

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

مکانیک سیالات جلد اول

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب مکانیزم و دینامیک ماشینها

کتاب مکانیزم و دینامیک ماشینها
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مکانیک

کتاب مکانیک
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مکانیک سیالات جلد ۱

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

تکنولوژی جوشکاری جلد اول

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد دوم

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد دوم
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد سوم

کتاب تکنولوژی جوشکاری جلد سوم
۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها