مرتب سازی براساس

کتاب مدیریت مالی جلد دوم

کتاب مدیریت مالی جلد دوم
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

مدیریت مالی جلد اول

-
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب اصول و کاربرد حسابداری

کتاب اصول و کاربرد حسابداری
۳۰۵,۰۰۰ ریال
۲۸۹,۷۵۰ ریال

کتاب حسابداری صنعتی جلد اول

کتاب حسابداری صنعتی جلد اول
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب ریاضیات عمومی

کتاب ریاضیات عمومی
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱و۲

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱و۲

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

آمار مدیریت

۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

تحلیل آماری پیشرفته

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب اقتصاد کلان

کتاب اقتصاد کلان
۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

صفحه‌ها