مرتب سازی براساس

مبانی احتمالات و آمار مهندسی جلد دوم

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

اقتصاد خرد

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب پول بانکداری و سیاست پولی

کتاب پول بانکداری و سیاست پولی
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

پول ارز و بانکداری

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

مدیریت مالی در تئوری و عمل جلد اول

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

مدیریت مالی در تئوری و عمل جلد دوم

۹۹,۰۰۰ ریال
۹۴,۰۵۰ ریال

کتاب مبانی مدیریت بازاریابی

کتاب مبانی مدیریت بازاریابی
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب اصول سرپرستی

کتاب اصول سرپرستی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

سیستم سفارشات خرید انبارداری و توزیع

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

سیستم اطلاعات استراتژیک

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب تئوری حسابداری جلد دوم

کتاب تئوری حسابداری جلد دوم
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری حسابداری مالی جلد دوم

کتاب تئوری حسابداری مالی جلد دوم
۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

کتاب اصول حسابداری ۲

کتاب اصول حسابداری 2
۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

حسابداری میانه ۱

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب حسابداری میانه ۲

کتاب حسابداری میانه 2
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

تئوری حسابداری مالی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها