مرتب سازی براساس

کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب آموزش عملی و کاربردی امنیت CISCO

کتاب آموزش عملی و کاربردی امنیت CISCO
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب آموزش عملی و کاربردی CCNP TSHOOT

کتاب آموزش عملی و کاربردی CCNP TSHOOT
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

آموزش عملی و کاربردی CCNA

۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۲۵۰ ریال

کتاب آموزش عملی و کاربردی CCNP Route

کتاب آموزش عملی و کاربردی CCNP Route
۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۲۵۰ ریال

مرجع کاربردی HTML,CSS برای طراحی وب سایت

۳۲۵,۰۰۰ ریال
۳۰۸,۷۵۰ ریال

کتاب انتقال قدرت اتوماتیک

کتاب انتقال قدرت اتوماتیک
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD 2016

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب MATLAB 2016 برای همه

۳۷۵,۰۰۰ ریال
۳۵۶,۲۵۰ ریال

کتاب مدل سازی مهندسی با COMSOL

۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب مرجع کاربردی برنامه نویسان ANDROID

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال