مرتب سازی براساس

کتاب زبان تخصصی مدیریت

کتاب زبان تخصصی مدیریت
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت بازاریابی

کتاب مدیریت بازاریابی
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت

کتاب مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

طرح ریزی واحدهای صنعتی

۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

کتاب مروری جامع بر حسابرسی

کتاب مروری جامع بر حسابرسی
۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد دوم

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد دوم
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

کتاب پژوهش عملیاتی

کتاب پژوهش عملیاتی
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

۱۰۰۰ تست زبان تخصصی مدیریت

۱۰,۰۰۰ ریال
۹,۵۰۰ ریال

کتاب مروری جامع برحسابداری مالی جلد اول

کتاب مروری جامع برحسابداری مالی جلد اول
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

مدیریت سرمایه‌گذاری

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد سوم

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد سوم
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها