مرتب سازی براساس

کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی

کتاب مروری جامع بر پژوهش عملیاتی
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات ۲2

کتاب تحقیق در عملیات 2
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

management متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کنترل کیفیت آماری

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

دانش مسائل روز

۳۵,۰۰۰ ریال
۳۳,۲۵۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات ۱1

کتاب تحقیق در عملیات 1
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب راهنمای جامع زبان عمومی

کتاب راهنمای جامع زبان عمومی
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مدیریت مالی

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد اول

کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین جلد اول
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب تئوری های مدیریت

کتاب تئوری های مدیریت
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها