مرتب سازی براساس

راهنمای مسائل آنالیز عددی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک ۲

۵۹,۰۰۰ ریال
۵۶,۰۵۰ ریال

راهنمای مسائل اصول ترمودینامیک ۱

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

تشریح مسائل عملیات واحد مهندسی شیمی

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

ریاضیات پایه

۷۵,۰۰۰ ریال
۷۱,۲۵۰ ریال

کتاب مدیریت تولید و عملیات

کتاب مدیریت تولید و عملیات
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک

کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

مقاومت مصالح

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات

کتاب مقدمه ای بر مکانیک سیالات
۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک

کتاب مکانیک مهندسی استاتیک
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

مقدمه ای بر انتقال گرما

۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال

کتاب اصول ترمودینامیک

کتاب اصول ترمودینامیک
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحلیل پوششی داده ها

کتاب تحلیل پوششی داده ها
۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته

کتاب پژوهش عملیاتی پیشرفته
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

پژوهش عملیاتی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

عملیات واحد مهندسی شیمی جلد ۱

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

راهنمای مسائل پدیده های انتقال ۲

۱۱۰,۰۰۰ ریال
۱۰۴,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها