مرتب سازی براساس

شیمی تجزیه ۱و۲و دستگاهی

۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال

شیمی آلی ۱و۲و۳

۵۴۰,۰۰۰ ریال
۵۱۳,۰۰۰ ریال

ترمودینامیک

۳۹۰,۰۰۰ ریال
۳۷۰,۵۰۰ ریال

دینامیک

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

علم مواد

۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۹۹,۵۰۰ ریال

تحلیل مدارهای الکتریکی ۲

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

تحلیل مدارهای الکتریکی ۱

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

مهندسی نرم افزار

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

شبکه های کامپیوتری

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

تجزیه و تحلیل سیستم ها

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

ماشین های الکتریکی ۱و۲

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

شیمی فیزیک

۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

ریاضیات مهندسی

۵۲۰,۰۰۰ ریال
۴۹۴,۰۰۰ ریال

نظریه زبان ها و ماشین ها

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

ساختمان داده ها

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

معماری کامپیوتر مدرسان شریف

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

الکترونیک ۱و۲

۴۳۰,۰۰۰ ریال
۴۰۸,۵۰۰ ریال

سیستم های کنترل خطی

۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

قالب پرس

۱۲۵,۰۰۰ ریال
۱۱۸,۷۵۰ ریال

مکانیک کلاسیک ۱و۲

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها