مرتب سازی براساس

شیمی آلی ۱و۲و۳3

۵۴۰,۰۰۰ ریال

ترمودینامیک

۳۹۰,۰۰۰ ریال

دینامیک

۲۵۰,۰۰۰ ریال

علم مواد

۲۱۰,۰۰۰ ریال

مهندسی نرم افزار

۲۵۰,۰۰۰ ریال

شبکه های کامپیوتری

۳۰۰,۰۰۰ ریال

شیمی فیزیک

۲۶۰,۰۰۰ ریال

ریاضیات مهندسی

۵۲۰,۰۰۰ ریال

ساختمان داده ها

۲۲۰,۰۰۰ ریال

الکترونیک ۱و۲2

۴۳۰,۰۰۰ ریال

سیستم های کنترل خطی

۳۸۰,۰۰۰ ریال

قالب پرس

۱۲۵,۰۰۰ ریال

مکانیک کلاسیک ۱و۲2

۲۲۰,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها