مرتب سازی براساس

کلیات مسائل ادبی

۴۲۰,۰۰۰ ریال
۳۹۹,۰۰۰ ریال

نثر فارسی جلد دوم

۳۶۰,۰۰۰ ریال
۳۴۲,۰۰۰ ریال

استعداد تحصیلی(ویژه گروه فنی مهندسی)

۳۷۰,۰۰۰ ریال
۳۵۱,۵۰۰ ریال

تئوری های مدیریت

۵۵۰,۰۰۰ ریال
۵۲۲,۵۰۰ ریال

زبان عمومی

۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۷۵,۰۰۰ ریال

اقتصاد کلان

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

ریاضی عمومی ۱

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۷۰,۰۰۰ ریال

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

طرح ریزی واحد های صنعتی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

نثر فارسی جلد اول

۳۵۵,۰۰۰ ریال
۳۳۷,۲۵۰ ریال

احتمال و آمار ریاضی

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

آمار و احتمالات (رشته صنایع)

۴۸۰,۰۰۰ ریال
۴۵۶,۰۰۰ ریال

اقتصاد خرد

۲۸۵,۰۰۰ ریال
۲۷۰,۷۵۰ ریال

دروس تخصصی علوم اقتصادی

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

دانش مسائل روز

۳۸۵,۰۰۰ ریال
۳۶۵,۷۵۰ ریال

مدیریت مالی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

صفحه‌ها