مرتب سازی براساس

کتاب اقتصاد مدیریت

کتاب اقتصاد مدیریت
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

اصول و مبانی مدیریت در اسلام

۸۵,۰۰۰ ریال
۸۰,۷۵۰ ریال

کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی

کتاب مباحث ویژه مدیریت دولتی
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

بازاریابی و مدیریت بازار

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب مدیریت میرابی

کتاب مدیریت میرابی
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب روابط کار و روابط صنعتی

کتاب روابط کار و روابط صنعتی
۹۰,۰۰۰ ریال
۸۵,۵۰۰ ریال

کتاب مشتری مداری

کتاب مشتری مداری
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

کتاب روش تحقیق در مدیریت و حسابداری

کتاب روش تحقیق در مدیریت و حسابداری
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب مروری جامع بر حسابداری مدیریت

کتاب مروری جامع بر حسابداری مدیریت
۱۱۵,۰۰۰ ریال
۱۰۹,۲۵۰ ریال

اصول و مبانی مدیریت پارسی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

کتاب تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

کتاب تکنولوژی بتن و آزمایشگاه
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

کتاب روانشناسی عمومی

کتاب روانشناسی عمومی
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب زمینه آموزش کودکان استثنایی

کتاب زمینه آموزش کودکان استثنایی
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال