مرتب سازی براساس

برنامه ریزی خطی

۱۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲۳,۵۰۰ ریال

کتاب اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری

کتاب اقتصاد مهندسی و آنالیز تصمیم گیری
۳۲۵,۰۰۰ ریال
۳۰۸,۷۵۰ ریال

کتاب سیستم های مدیریت تولید

کتاب سیستم های مدیریت تولید
۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۶۱,۵۰۰ ریال

سیستم های قدرت الکتریکی جلد دوم

۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب بررسی سیستم های قدرت جلد دوم

کتاب بررسی سیستم های قدرت جلد دوم
۲۷۵,۰۰۰ ریال
۲۶۱,۲۵۰ ریال

کتاب اصول مهندسی خاک مکانیک خاک جلد اول

کتاب اصول مهندسی خاک مکانیک خاک جلد اول
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب دینامیک خاک

کتاب دینامیک خاک
۳۹۰,۰۰۰ ریال
۳۷۰,۵۰۰ ریال

کتاب مهندسی راه آهن تئوری و کاربرد

کتاب مهندسی راه آهن تئوری و کاربرد
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل

کتاب برنامه ریزی مهندسی حمل و نقل
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب متره برآورد و آنالیز بهاء جلد دوم

کتاب متره برآورد و آنالیز بهاء جلد دوم
۱۹۰,۰۰۰ ریال
۱۸۰,۵۰۰ ریال

کتاب متره برآورد و آنالیز بهاء جلد اول

کتاب متره برآورد و آنالیز بهاء جلد اول
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کارگاه برنامه ریزی شهری

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری
۱۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲۸,۲۵۰ ریال

کتاب تحلیل ماتریسی سازه ها

کتاب تحلیل ماتریسی سازه ها
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

نقشه کشی صنعتی ۱

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

آزمایشگاه مکانیک خاک

۷۲,۰۰۰ ریال
۶۸,۴۰۰ ریال

تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی

۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها