مرتب سازی براساس

کتاب آزمون های فرافکنی شخصیت

کتاب آزمون های فرافکنی شخصیت
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

کتاب آزمون های روانی

کتاب آزمون های روانی
۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

مدیریت مراکز پیش دبستانی

-
۱۰۰,۰۰۰ ریال
۹۵,۰۰۰ ریال

محاسبات عددی برای علوم و مهندسی

۸۰,۰۰۰ ریال
۷۶,۰۰۰ ریال

مالیه عمومی

۵۰,۰۰۰ ریال
۴۷,۵۰۰ ریال

کتاب نظریه های رفتاری سازمان

کتاب نظریه های رفتاری سازمان
۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی

کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت
۲۴۰,۰۰۰ ریال
۲۲۸,۰۰۰ ریال

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

حسابداری و کنترل های مالی دولتی

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

کتاب حسابداری پیشرفته بخش عمومی

کتاب حسابداری پیشرفته بخش عمومی
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

کتاب تحقیق در عملیات جلد اول

کتاب تحقیق در عملیات جلد اول
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

وسایل ارتباط جمعی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

مقاله نویسی در مطبوعات

۲۵,۰۰۰ ریال
۲۳,۷۵۰ ریال

روزنامه نگاری نوین

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

گزیده های نظم و نثر فارسی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال