مرتب سازی براساس

آمار و احتمالات کاربردی

۷۶,۰۰۰ ریال
۷۲,۲۰۰ ریال

ریاضیات مهندسی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

برنامه ریزی خطی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

کتاب مبانی اقتصاد سنجی جلد دوم

کتاب مبانی اقتصاد سنجی جلد دوم
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

اقتصاد مهندسی

۲۱,۰۰۰ ریال
۱۹,۹۵۰ ریال

کتاب بازرگانی بین الملل

کتاب بازرگانی بین الملل
۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین

کتاب مدیریت تولید و عملیات نوین
۳۸۰,۰۰۰ ریال
۳۶۱,۰۰۰ ریال

کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت
۲۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰۹,۰۰۰ ریال

کتاب الکترومغناطیس میدان و موج

کتاب الکترومغناطیس میدان و موج
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

کتاب مهندسی فشار قوی الکتریکی پیشرفته

کتاب مهندسی فشار قوی الکتریکی پیشرفته
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

کتاب رله و حفاظت سیستم ها

کتاب رله و حفاظت سیستم ها
۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب آفرینش نظریه معماری

کتاب آفرینش نظریه معماری
۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

رفتار مصرف کننده

۳۲۰,۰۰۰ ریال
۳۰۴,۰۰۰ ریال

کتاب زبان تخصصی مدیریت پیشرفته

کتاب زبان تخصصی مدیریت (پیشرفته)
۲۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱۸,۵۰۰ ریال

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی)

۱۶۰,۰۰۰ ریال
۱۵۲,۰۰۰ ریال

سازه به مثابه معماری

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان

۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۳۷,۵۰۰ ریال

سازه های مشبک فضایی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

طراحی ساختمان های بتنی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹۰,۰۰۰ ریال

طراحی اقلیمی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها