مرتب سازی براساس

کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی

کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی
۲۶۰,۰۰۰ ریال
۲۴۷,۰۰۰ ریال

مرجع کامل بررسی سیستم های قدرت

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

مرجع کامل سیستم های کنترل خطی

۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۸۰,۰۰۰ ریال

شیمی آلی ۱

۷۰,۰۰۰ ریال
۶۶,۵۰۰ ریال

شیمی آلی ۳

۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴۲,۵۰۰ ریال

مرجع کامل مقاومت مصالح

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد

۱۴۰,۰۰۰ ریال
۱۳۳,۰۰۰ ریال

مرجع کامل مدارهای الکتریکی ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مرجع کامل مدارهای الکتریکی ۱

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

مهندسی پی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
۱۱۴,۰۰۰ ریال

مرجع کامل تحلیل سازه ها

۳۵۰,۰۰۰ ریال
۳۳۲,۵۰۰ ریال

متون تخصصی روان شناسی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۸۵,۰۰۰ ریال

کتاب انتقال حرارت

کتاب انتقال حرارت
۵۸۰,۰۰۰ ریال
۵۵۱,۰۰۰ ریال