مرتب سازی براساس

کتاب مهندسی معکوس با CATIA

۳۴۵,۰۰۰ ریال
۳۲۷,۷۵۰ ریال

کتاب راهنمای کاربردی CATIA

۶۰۰,۰۰۰ ریال
۵۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب مجموعه پروتکل TCP IP

۲۷۰,۰۰۰ ریال
۲۵۶,۵۰۰ ریال

کتاب آموزش کاربردی AUTOCAD 2016

۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۷۱,۰۰۰ ریال

کتاب MATLAB 2016 برای همه

۳۷۵,۰۰۰ ریال
۳۵۶,۲۵۰ ریال

کتاب آشنایی با شبکه های عصبی

۶۰,۰۰۰ ریال
۵۷,۰۰۰ ریال

کتاب مدل سازی مهندسی با COMSOL

۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب ریز پردازنده و زبان اسمبلی

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب داده کاوی کاربردی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب مرجع کاربردی برنامه نویسان ANDROID

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

دستگاه های اجرایی دولتی کشور

دستگاه های اجرایی دولتی کشور
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها