مرتب سازی براساس

کتاب مدل سازی مهندسی با COMSOL

۲۲۵,۰۰۰ ریال
۲۱۳,۷۵۰ ریال

کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب ریز پردازنده و زبان اسمبلی

۳۳۰,۰۰۰ ریال
۳۱۳,۵۰۰ ریال

کتاب داده کاوی کاربردی

۲۸۰,۰۰۰ ریال
۲۶۶,۰۰۰ ریال

کتاب مرجع کاربردی برنامه نویسان ANDROID

۲۹۵,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۲۵۰ ریال

دستگاه های اجرایی دولتی کشور

دستگاه های اجرایی دولتی کشور
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۴۲۷,۵۰۰ ریال

صفحه‌ها