مرتب سازی براساس

کتاب پویایی گروه

کتاب پویایی گروه
ریال۱۷۰,۰۰۰,

بهبود بی تردید

ریال۱۲۵,۰۰۰,

مدیریت بحران

ریال۱۴۰,۰۰۰,

نوآوری باز

ریال۲۱۵,۰۰۰,

مدیریت تکنولوژی

ریال۲۵۰,۰۰۰,

صفحه‌ها