رفتار سازمانی جلد سوم

قیمت:۲۲۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۶۴۶۲۶۹۲۹
نویسنده: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب رفتار سازمانی جلد سوم به تالیف استیفن پی.رابینز و ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی مورد استفاده دانشجویان رشته مدیریت می باشد.

فهرست کتاب رفتار سازمانی جلد سوم

 • فصل چهاردهم: مبانی ساختار سازمانی

  • قضیه تشریحی

  • ساختار سازمانی چیست

  • تمرکز و عدم تمرکز

  • از مفاهیم تا کاربردها: تفویض اختیار

  • ساختارهای متداول سازمانی

  • ساختارهای جدید سازمانی

  • چرا ساختارهای سازمانی متفاوت اند؟

  • خلاصه فصل و نکات کاربردی برای مدیران

  • پرسش

  • درباره مطالب زیر بحث کنید

  • تمرینی در زمینه خودشناسی: آزمونی برای تعیین میزان دیوان سالاری

  • تمرینی در زمینه همکاری با دیگران

  • تمرینی در زمینه رعایت اصول اخلاقی: نظارت بر کارکنان: حریم شخصی تا کجاست؟

  • قضیه‌ای برای تجزیه و تحلیل: سازماندهی در دولت کلینتون

 • فصل پانزدهم: تکنولوژی طراحی شغل و تنش کاری

  • قضیه تشریحی

  • تکنولوژی در سازمان

  • طراحی شغل

  • تنش کاری

  • خلاصه فصل و نکات کاربردی برای مدیران

  • پرسش

  • درباره مطالب زیر بحث کنید

  • تمرینی در زمینه خودشناسی: سنجش میزان تنش

  • تمرینی در زمینه همکاری با دیگران: تجزیه و تحلیل و طرح ریزی مجدد شغلی

  • تمرینی در زمینه رعایت اصول اخلاقی: ایجاد تعادل بین کارو خانواده

  • قضیه‌ای برای تجزیه و تحلیل: بازسازی فرآیند کار در آموزش عالی

 • فصل شانزدهم: منابع انسانی: سیاستها و رویه‌ها

  • قضیه تشریحی

  • ارزیابی عملکرد

  • سیستم پاداش

  • اتحادیه‌های کارگری

  • مدیریت منابع انسانی در سطح جهانی

  • خلاصه فصل و نکات کاربردی برای مدیران

  • پرسش

  • درباره مطالب زیر بحث کنید

  • تمرینی در زمینه خودشناسی: آزمون تعیین مسیر شغلی

  • تمرینی در زمینه همکاری با دیگران: ارزیابی عملکرد و بازخور نمودن نتیجه

  • تمرینی در زمینه رعایت اصول اخلاقی: آموزش اخلاق

  • قضیه‌ای برای تجزیه و تحلیل

 • فصل هفدهم: فرهنگ سازمانی

  • قضیه تشریحی

  • نهادی شدن سازمان: یک فرهنگ پیشگام

  • فرهنگ سازمانی چیست؟

  • انواع فرهنگها

  • فرهنگ چه می کند؟

  • ایجاد و حفظ فرهنگ

  • شیوه فراگیری فرهنگ

  • فرهنگ سازمانی در مرحله عمل

  • خلاصه فصل و نکات کاربردی برای مدیران

  • پرسش

  • درباره مطالب زیر بحث کنید

  • تمرینی در زمینه خودشناسی: مناسب ترین فرهنگ سازمانی برای شما کدام است؟

  • تمرینی در زمینه همکاری با دیگران: نمره دادن به فرهنگ حاکم بر کلاس درس

  • تمرینی در زمینه رعایت اصول اخلاقی: عوامل فرهنگی و رفتار غیراخلاقی

  • قضیه‌ای برای تجزیه و تحلیل: فرهنگ حاکم بر شرکت لوی استراس

 • فصل هجدهم: تغییر و تحول سازمانی

  • قضیه تشریحی

  • نیروهایی که باعث تغییر می شوند

  • تغییرات برنامه ریزی شده

  • عامل تغییر چه می تواند بکند

  • مقاومت دربرابر تغییر

  • از مفاهیم تا کاربردها: ارزیابی جو سازمان برای ایجاد تغییر

  • دیدگاههای مدیریت تغییر سازمانی

  • مدیران و مسأله‌های مربوط به تغییر در دهه ۱۹۹۰

  • بهبود سازمانی

  • آخرین گفتار درباره مدیریت تغییر: آیا تغییر در محدوده فرهنگی رخ می دهد؟

  • خلاصه فصل و نکات کاربردی برای مدیران

  • پرسش

  • درباره مطالب زیر بحث کنید

  • تمرینی در زمینه خودشناسی

  • تمرینی در زمینه همکاری با دیگران

  • تمرینی در زمینه رعایت اصول اخلاقی

  • قضیه‌ای برای تجزیه و تحلیل

 • پیوست الف: سیر تحولات رفتارسازمانی

  • روش‌های نخستین

  • عصر کلاسیک‌ها

  • عصررفتارگرایان

  • رفتار سازمانی در زمان کنونی: دیدگاه اقتضایی

 • پیوست ب: تحقیق در رفتارسازمانی

  • هدف تحقیق

  • واژگان فنی در تحقیق

  • ارزیابی تحقیق

  • طرح تحقیق

  • رعایت اصول اخلاقی

 • پیوست ج: نحوه ارزشیابی "تمرینی در زمینه خودشناسی"

  • فصل۱: تعیین میزانی که شما به اصول اخلاقی پایبندید

  • فصل۲: بهره هوشی شما از نظر درک فرهنگ بین المللی چقدر است؟

  • فصل۳: موفقیت برای شما تا چه اندازه اهمیت دارد؟

  • فصل۴: پرسشنامه‌هایی درباره شیوه تصمیم گیری

  • فصل۵: شما برای چه چیزهایی ارزش قائل می شوید؟

  • فصل۶: چه چیز موجب انگیزش شما می شود؟

  • فصل۷: شما نسبت به رعایت عدل و انصاف تا چه اندازه حساس هستید؟

  • فصل۸: آیا شما به گروه علاقه مندید؟

  • فصل۹: آیا دیگران به من اعتماد دارند؟

  • فصل ۱۰: آگاهی یافتن از خویشتن

  • فصل۱۱:ناخوشایندترین همکار

  • فصل۱۲:تا چه اندازه سیاسی هستید؟

  • فصل۱۳:مسأله تعارض را چگونه حل می کنید؟

  • فصل۱۴:آزمودنی برای تعیین میزان دیوان سالاری

  • فصل۱۵:سنجش میزان تنش

  • فصل۱۶:آزمودن تعیین مسیر شغلی

  • فصل۱۷:مناسب ترین فرهنگ سازمانی برای شما کدام است؟

  • فصل۱۸: مدیریت دنیای پرآشوب

کتاب‌های مرتبط
مبانی سازمان و مدیریت-مهربان-محمد مقیمی-مجید رمضان

مبانی سازمان و مدیریت

۱۲۰,۰۰۰ ریال
تئوری های مدیریت-مدرسان شریف-غلامرضا طالقانی-علی اکبر افقهی فریمانی

تئوری های مدیریت

۵۳۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت بازاریابی بین المللی-نگاه دانش-حسن اسماعیل پور

کتاب مدیریت بازاریابی بین المللی

۲۵۰,۰۰۰ ریال
نقش دل در مدیریت-سازمان مدیریت صنعتی-مجتبی کاشانی

نقش دل در مدیریت

۱۵۵,۰۰۰ ریال
بازارشناسی-واژگان خرد-آذر کفاش پور

بازارشناسی

۹۰,۰۰۰ ریال
نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت-صفار-مهدی الوانی-حسن دانایی فرد

نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت

۱۱۰,۰۰۰ ریال
کتاب بازاریابی صنعتی-مهربان-میلیند فدتار

کتاب بازاریابی صنعتی

۲۰۹,۵۰۰ ریال
کتاب دوئل با روند-دانش پژوهان جوان-محمد شعبانی

کتاب دوئل با روند

۹۰,۰۰۰ ریال
مالیه عمومی و بودجه-مدرسان شریف-داود نوروزی-مهدی نوروزی

مالیه عمومی و بودجه

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت خرید و اصول انبارداری-ترمه-نادر دیبایی

مدیریت خرید و اصول انبارداری

۱۵۰,۰۰۰ ریال
آمار و احتمالات-مدرسان شریف-نادر نعمت الهی-علی جعفری

آمار و احتمالات(مدیریت،حسابداری،اقتصاد)

۵۲۰,۰۰۰ ریال
مبانی رفتار سازمانی-پژوهشهای فرهنگی-رابینز

مبانی رفتار سازمانی

۲۹,۵۰۰ ریال
مدیریت بازاریابی 2-نص-کاتلر-کلر

مدیریت بازاریابی ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مستند سازی -آها-راحله انوری-فاطمه شهرابی فراهانی

کتاب مستند سازی

۶۵,۰۰۰ ریال
کتاب ارزیابی و مدیریت ریسک -جهاد دانشگاهی-مهندس نجف قراچورلو

کتاب ارزیابی و مدیریت ریسک

۲۲۰,۰۰۰ ریال
مدیریت جامع برند-پژوهشهای فرهنگی-حمید خداداد حسینی-مهران رضوانی

مدیریت جامع برند

۱۲۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما