تئوری های مدیریت پیشرفته

قیمت:۲۲۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۶۰۰۷۲۹۸۱۷۶
ناشر: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته توسط دکتر حسین نوروزی و داود نوروزی تألیف شده و مورد استفاده دانشجویان مدیریت می‌باشد. این کتاب از انتشارات فوژان می‌باشد.

فهرست کتاب تئوری های مدیریت پیشرفته

 • فصل اول: کلیات سازمان

  • تئوری سازمان

  • مرتبط بودن

  • تئوری به عنوان یک لنز

  • کاربرد تئوری‌ها و نظریه‌ها

  • سطوح تحلیل و آنالیز

  • فلسفه وجودی سازمان‌ها

  • رویکردهای مختلف در نگاه به سازمان‌ها

  • مفهوم و ابعاد سازمان

  • سازمان و چرخه زندگی آن

  • ضرورت‌های مطالعه تئوری سازمان و چارچوب این کتاب

 • فصل دوم: مکاتب و نظریه‌های پیشگام سازمان و مدیریت

  • الف - تئوری‌های کلاسیک

  • مدیریت علمی

  • اصول علم اداره

  • بروکراسی

  • ب - تئوری‌های نئوکلاسیک

  • جنبش روابط انسانی و مطالعات هائورن

  • نظریه نیازهای انسانی

  • ج - دیدگاه سیستمی

  • چستربارنارد اولین دیدگاه سیستمی

  • مطالعات کتزوکان و خرده سیستم‌های سازمانی

  • د - نظریه اقتضایی

  • برنزواستکار و ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی

  • مطالعات لارنس و لورش

  • نظریه‌های اقتضایی و تحول و توسعه سازمانی

 • فصل سوم: نظریه‌های نوین سازمان و مدیریت

  • نظریه حسگری

  • نقد و انتقادات وارد بر نظریه

  • نظریه ذی‌نفعان

  • نظریه سرمایه اجتماعی

  • نظریه عدالت سازمانی

  • نظریه ظرفیت جذب کننده

  • نظریه قرارداد روان‌شناختی

  • نظریه تصویر ذهنی

  • نظریۀ توانمندی‌های پویا

 • فصل چهارم: راهبردها و اهداف سازمانی

  • هدف‌های سازمانی

  • مأموریت یا رسالت سازمان

  • تنوع و تعارض اهداف سازمانی

  • عملکردهای کلی و جزئی سازمان‌ها

  • راهبردهای سازمانی

  • تدوین راهبرد

  • ابزارهای اعمال فرآیند عمومی برنامه‌ریزی راهبردی

  • راهبردهای رقابتی پورتر

  • انواع چهارگاه سازمان‌های راهبرد‌محور

  • نظریه چندلر

  • دیدگاه مینتز برگ در زمینه راهبردهای در حال ظهور

  • راهبرد جهانی در تقابل با راهبرد بومی و چندبومی

 • فصل پنجم: محیط سازمان

  • چهارچوبی برای تجزیه و تحلیل محیطی

  • نظریه وابستگی به منابع

  • تحلیل شبکه‌های بین سازمانی

  • ابعاد محیط کلان

  • تئوری نهادی

  • الگوی بوم‌شناسی سازمان‌ها

  • خودتولیدی و خودمرجعی: بازاندیشی روابط با محیط

 • فصل ششم: مبانی و ابعاد ساختار سازمانی

  • پیچیدگی

  • رسمیت

  • تمرکز

  • انواع ساختار سازمانی

  • ساختار مبتنی بر کارکرد

  • ساختار مبتنی بر نوع محصول

  • ساختار چندبخشی

  • ساختار مبتنی بر مناطق جغرافیایی

  • ساختار پیوندی

  • ساختار ماتریسی

  • ساختار شبکه‌ای

  • ساختارهای سازمانی مبتنی بر اقتضا

  • ایده‌های طراحی مدرن

  • چرخه عمر ساختارهای سازمانی در شرکت‌های جهانی

  • شرکت‌های چند ملیتی به عنوان چهره غالب ساختار سازمانی معاصر

  • نگاهی به شرکت‌های چند ملیتی عصر جدید

  • مزایا و معایب عملیاتی شرکت‌های چند ملیتی

  • مزایای به دست آمده توسط شرکت‌های چند ملیتی

  • معایبی که شرکت‌های چند ملیتی با آن روبرو می‌شوند.   

 • فصل هفتم: تکنولوژی تولید کالا و خدمات

  • انواع تکنولوژی

  • مطالعات وودوارد و اثر تکنولوژی بر ساختار

  • مطالعات تامپسون و انواع تکنولوژی درون‌سازمانی

  • مطالعات چارلز پروو طبقه‌بندی تکنولوژی‌ها

  • تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی و ساختار سازمانی

  • تکنولوژی‌های تولیدی و تکنولوژی‌های خدماتی

  • نظریه انتشار نوآوری

 • فصل هشتم: فرهنگ سازمانی

  • فرهنگ و سازمان

  • عناصر فرهنگ

  • دیدگاه‌ها و مدل‌های فرهنگ سازمانی

  • فرهنگ و خرده فرهنگ‌های سازمان

  • فرهنگ و راهبرد

  • خلق فرهنگ سازمانی

  • حفظ فرهنگ سازمانی

  • تغییر فرهنگ سازمانی

 • فصل نهم: قدرت و سیاست در سازمان

  • منابع و پایگاه‌های قدرت

  • مدل سه بخشی قدرتمندسازی

  • قدرت و سیاست در سازمان

  • تاکتیک‌ها و فنون سیاسی

  • عوامل مؤثر بر رفتارهای سیاسی

 • فصل دهم: مدیریت تعارض و مذاکره

  • رویکردها و دیدگاه‌های مختلف به تعارض در گذر زمان

  • منابع بالقوه‌ی ایجاد تعارض

  • فرآیند تعارض

  • مخالفت و ناسازگاری بالقوه

  • مدیریت تعارض

  • راهبردهای کنترل تعارض

  • مذاکره

  • تعریف مذاکره

  • راهبردهای مذاکره

  • فرایند مذاکره

  • اخلاق در مذاکره

  • مذاکره اثربخش

  • شیوه‌های مذاکره و فرهنگ ارتباط جنبه سازمانی

  • عناصر کلیدی نطریه سازمانی در مذاکره

  • دلالت‌های مهم نظریه سازمانی برای مذاکرات بین فرهنگی

 • فصل یازدهم: تغییر و یادگیری سازمانی

  • عوامل تعیین کننده تغییر

  • انواع راهبردهای تغییر

  • فرآیند تغییر

  • انواع تغییرات

  • یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده

  • نظریه و الگوی سازمان یادگیرنده

  • آفرینش و خلق سازمان‌های یادگیرنده

  • انواع مختلف یادگیری

  • بعد الکترونیکی سازمان‌های یاد گیرنده

  • رهنمودهایی برای سازمان‌های یادگیرنده

 • فصل دوازدهم: استعاره‌های سازمانی

  • درباره‌ی استعاره

  • استعاره‌ی ماشین

  • استعاره‌ی ارگانیسمی (موجود زنده)

  • استعاره‌ی مغز

  • استعاره‌ی سازمان همچون فرهنگ

  • استعاره‌ی سازمان به مثابه‌ی سیستم سیاسی

  • استعاره‌ی سازمان به عنوان زندان روح

  • استعاره‌ی جریان متغییر و دگرگون‌آفرین

  • استعاره‌ی سازمان به عنوان ابزار سلطه

  • کارکرد استعاره‌ها

  • دیدن، اندیشیدن و اقدام به شیوه‌های جدید

 

کتاب‌های مرتبط
آشنایی با فن راهنمایی در تور-مهکامه-اصغر حیدری

آشنایی با فن راهنمایی در تور

۹۵,۰۰۰ ریال
مدیریت فراملی و جهانی نگرش تطبیقی-سمت-شمس السادات زاهدی

مدیریت فراملی و جهانی نگرش تطبیقی

۳۶,۰۰۰ ریال
مبانی رفتار سازمانی-سپاهان-بهروز قاسمی

مبانی رفتار سازمانی

۱۷۰,۰۰۰ ریال
مدیریت مور کارکنان و منابع انسانی-مرکز آموزش مدیریت دولتی-ال.دولان-اس.شولر

مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی

۲۴۰,۰۰۰ ریال
کتاب تئوری های مدیریت-نگاه دانش-رضا سید جوادین-حسین جلیلیان

کتاب تئوری های مدیریت

۳۵۰,۰۰۰ ریال
سازمان و مدیریت-ترمه-رضا نجف بیگی

سازمان و مدیریت

۲۵۰,۰۰۰ ریال
نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت-صفار-مهدی الوانی-حسن دانایی فرد

نظریه نظم در بی نظمی و مدیریت

۱۱۰,۰۰۰ ریال
مدیریت تطبیقی در چهارچوب پارادیم های جدید-مرکز آموزش علمی کاربردی-سلیمان ایران زاده

مدیریت تطبیقی در چهارچوب پارادیم های جدید

۲۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت-بازتاب-جساپ-ولاسیچ

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

۲۰۰,۰۰۰ ریال
شناخت گردشگری-چهارباغ-بهرام رنجبران-محمد زاهدی

شناخت گردشگری

۱۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مبانی مدیریت و اصول سرپرستی-یادواره کتاب-داریوش ترهنده

کتاب مبانی مدیریت و اصول سرپرستی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب علم مدیریت فازی-مهربان-دکتر عادل آذر-دکتر حجت فرجی

کتاب علم مدیریت فازی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
بازاریابی جهانی-پژوهشهای فرهنگی-کیگان-گرین

بازاریابی جهانی

۳۲۰,۰۰۰ ریال
مبانی تئوری و طراحی سازمان-دفترپژوهش های فرهنگی-ریچارد دفت

مبانی تئوری و طراحی سازمان

۳۸۰,۰۰۰ ریال
اصول تهیه و تنظیم کنترل بودجه-سمت-مهدی ابراهیمی نژاد-اسفندیار فرج وند

اصول تهیه و تنظیم کنترل بودجه

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مبانی فلسفه وتئوریهای رهبری و رفتار سازمانی-سمت-علی اکبر افجه

مبانی فلسفه وتئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

۱۴۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما