مدیریت منابع انسانی

قیمت:۷۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۹۶۴۲۶۵۱۷۳۳
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب مدیریت منابع انسانی به تألیف دکتر حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف و دکترعلیرضا ذاکری، مورد استفاده دانشجویان رشته مدیریت می باشد.

فهرست کتاب مدیریت منابع انسانی

 • فصل اول: مدیریت منابع انسانی ( دیدگاه کلی)

  • سیر و تکامل و تحول تفکر مدیریت منابع انسانی

  • سیر تکامل منابع انسانی

  • کارگزینی

  • مدیریت نیروی انسانی

  • امور اداری کارکنان

  • سیستم مدیریت منابع انسانی

  • مدیریت منابع انسانی استراتژیک

  • حسابداری منابع انسانی

  • مدیریت منابع انسانی چیست؟

  • سیر تکامل مدیریت منابع انسانی از ابتدای قرن بیستم تاکنون

  • تفاوت امور اداری و مدیریت منابع انسانی

  • مدیریت سرمایه انسانی

  • وظایف مدیریت منابع انسانی

  • مدیریت منابع انسانی

  • نقش در حال تغییر منابع انسانی

  • آینده مدیریت منابع انسانی

  • حرکت از امور اداری به سمت مدیریت منابع انسانی

  • نتیجه گیری

 • فصل دوم: تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

  • مقدمه

  • تجزیه و تحلیل شغل

  • موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل

  • روش‌های جمع آوری اطلاعات

  • مصاحبه

  • پرسش نامه

  • ثبت وقایع

  • تنظیم شرح شغل

  • تنظیم شرایط احراز شغل

  • طراحی مشاغل

  • مباحث تکمیلی در طراحی شغل

  • الگوهای جدید طراحی شغل

  • نمونه‌ای از نحوه انجام تجزیه و تحلیل شغل

  • موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل

  • موارد استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل شغل

 • فصل سوم: برنامه ریزی منابع انسانی

  • مقدمه

  • تاریخچه

  • تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی

  • فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی

  • اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی

  • برآورد احتیاجات نیروی انسانی

  • روشهای برنامه ریزی نیروی انسانی

  • مدلها

  • پیوند میان برنامه ریزی راهبردی و منابع انسانی

  • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

  • الگوهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

  • عناصر الگوی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

  • فرآیند برنامه ریزی منابع انسانی

  • نتیجه گیری

 • فصل چهارم: نظریه‌های حقوق و دستمزد

  • مقدمه

  • تاریخچه

  • تعاریف حقوق و دستمزد

  • مراحل سیستم حقوق و دستمزد

  • مراحل سیستم حقوق و دستمزد

  • محدوده و منحنی‌های افزایش حقوق

  • نظریه‌های حقوق و دستمزد

  • انواع طرح‌های حقوق و دستمزد

  • ابعاد و نوع قرارداد روانشناختی

  • ابعاد قرارداد روانشناختی

  • انواع قرارداد روانشناختی

  • فرضیه قرارداد روان شناختی در مدیریت حرفه‌ای و پرداخت حقوق

  • جستجو و کاوش در فرضیه پاداش معنوی در قراردادهای روان شناختی

  • نگاهی برسیستم‌های پرداخت در برخی از کشورهای اروپایی

  • نتیجه گیری

 • فصل پنجم: جبران خدمات کارکنان

  • مقدمه

  • نظریه‌های اقتضایی و کاربردی

  • تئوری‌های جبران خدمت

  • تئوری‌های کلان

  • تئوری‌های خرد

  • تئوری‌های خرد-خرد

  • نظریه عرضه و تقاضا

  • نظریه قدرت پرداخت

  • نظریه هزینه زندگی

  • نظریه کارآیی

  • اهداف نظام جبران خدمات

  • مفاهیم اساسی در تساوی جبران خدمات مالی

  • عوامل تعیین کننده جبران خدمات مالی

  • مزایا و جبران خدمات مالی غیرمستقیم

  • انواع طرح‌های انگیزشی

  • جبران خدمات غیرمالی

  • نتیجه گیری

 • فصل ششم: سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی

  • مقدمه

  • معرفی سیستم اطلاعات منابع انسانی

  • دلایل به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی

  • کاربردهای سیستم اطلاعات در مدیریت منابع انسانی

  • مراحل اصلی تهیه سیستم اطلاعات منابع انسانی

  • ویژگی‌های سیستم اطلاعات منابع انسانی

  • مزایای سیستم اطلاعات منابع انسانی

  • زیرسیستم‌های سیستم اطلاعات منابع انسانی

  • زیرسیستم جذب و استخدام

  • زیرسیستم اطلاعات پرسنلی

  • زیرسیستم تشکیلات

  • زیرسیستم حضور و غیاب

  • زیرسیستم مأموریت

  • زیرسیستم مرخصی

  • زیرسیستم احکام کارگزینی

  • زیرسیستم ارزشیابی کارکنان

  • زیرسیستم آموزش و بهسازی

  • زیرسیستم رفاه

  • زیرسیستم بازنشستگی

 • فصل هفتم: مدیریت آموزش کارکنان

  • مقدمه

  • تعاریف آموزش

  • مدل‌های گوناگون از مراحل و فرآیندهای آموزش

  • مراحل ارزشیابی براساس مدل ROI

  • مراحل جمع آوری، تجزیه و تحلیل داده‌ها

  • الگوی انتقالی

  • الگوی انتقالی در ارزیابی اثر بخش آموزش کارکنان

  • نیاز سنجی آموزشی

  • تعیین اهداف

  • محتوای برنامه درسی آموزش کارکنان

  • اصول سازماندهی محتوای آموزش

  • ارزشیابی آموزش

  • نتایج برنامه ریزی آموزشی

  • آموزش ضمن خدمت

  • اهمیت و نقش آموزش ضمن خدمت

  • مقاصد آموزش ضمن خدمت

  • یادگیری

  • ارزشیابی توصیفی، الگویی نوین در تحقق اهداف آموزشی

  • رویکردهای ارزشیابی اثربخش آموزش

  • دلایل ارزشیابی آموزش

  • ارزشیابی آموزشی

  • رویکردهای ارزشیابی آموزش

  • هشت فرمان مؤثر در ارزشیابی برنامه‌های آموزشی

  • نتیجه گیری

 • فصل هشتم: مدیریت و ارزیابی عملکرد

  • مقدمه

  • تعاریف

  • نظام سنتی و نوین

  • اهمیت مدیریت عملکرد

  • اصول مدیریت عملکرد

  • عوامل مؤثر در توفیق مدیریت عملکرد

  • دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد

  • دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد

  • اهمیت ارزیابی

  • میانگین زمانی ارزیابی عملکرد

  • معیارهای ارزیابی عملکرد

  • روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد

  • روش حصول اطمینان از برابری ارزیابی‌های انجام شده در ورد کلیه کارکنان

  • خطای هاله‌ای

  • هدف نهایی از ارزیابی عملکرد

  • خصوصیات شخصیتی ارزیاب

  • مبانی حاکم بر نظام ارزیابی عملکرد

  • اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد

  • عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد

  • ویژگی‌های نظام ارزیابی اثربخش

  • عناصر اصلی نظام ارزیابی عملکرد

  • شرایط مورد نیاز ارزیابی عملکرد

  • روش‌های انجام ارزیابی

  • نتیجه گیری

کتاب‌های مرتبط
فرهنگ فراگیری دانش مدیریت انگلیسی-فارسی-یادواره کتاب-پاتریک مانتانا

فرهنگ فراگیری دانش مدیریت انگلیسی-فارسی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت بازاریابی 2-نص-کاتلر-کلر

مدیریت بازاریابی ۲

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب تحلیل بین بازارها-چالش-جان جی مورفی

کتاب تحلیل بین بازارها

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب بازاریابی و برند سازی در صنعت بیمه-کتاب مهربان-سعید صحت-مژده چرخیان

کتاب بازاریابی و برند سازی در صنعت بیمه

۲۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت منابع انسانی-دانشگاه علوم اقتصادی-حسن رنگریز

مدیریت منابع انسانی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته-دانشگاه آزاد قزوین-دکتر علی اکبر قهرمانی

کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۳۴۰,۰۰۰ ریال
مدیریت رفتار سازمانی-سازمان مدیریت صنعتی-محمد مقیمی-مجید رمضان

مدیریت رفتار سازمانی

۸۵,۰۰۰ ریال
کتاب اصول فنون و هنرمذاکره با نگرش بازار ایران-بازاریابی-پروفسور مسعود حیدری-محمد حسین غوثی-پرویز درگی

کتاب اصول فنون و هنرمذاکره با نگرش بازار ایران

۱۶۰,۰۰۰ ریال
کتاب روش های تحقیق در علوم انسانی -برآیند پویش-علی اکبر فرهنگی-حسین صفر زاده

کتاب روش های تحقیق در علوم انسانی

۲۲۰,۰۰۰ ریال
آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم-سمت-عادل آذر-منصور مومنی

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم

۱۵۰,۰۰۰ ریال
مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل-مهکامه-استوارت-براون

مدیریت منابع انسانی پیوند استراتژی و عمل

۳۲۰,۰۰۰ ریال
مبانی مدیریت رفتار سازمانی-سمت-علی رضائیان

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

۱۶۵,۰۰۰ ریال
کتاب خلاصه درس بر اساس اصول بازاریابی کاتلر-ترنم بهار-کاتلر

کتاب خلاصه درس بر اساس اصول بازاریابی کاتلر

۱۸۵,۰۰۰ ریال
کتاب اصول بازاریابی جلد دوم-آیلار-کاتلر-آرمسترانگ

کتاب اصول بازاریابی جلد دوم

۳۰۰,۰۰۰ ریال
سیستمهای اطلاعات مدیریت-ترمه-اصغر صرافی زاده

سیستمهای اطلاعات مدیریت

۳۲۰,۰۰۰ ریال
نظریه سازمان-مهربان-جو هچ-کانلیف

نظریه سازمان

۴۳۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما