کتاب نظریه سازمان

کتاب نظریه سازمان

۰
امتیازی ثبت نشده
ناشر: 
شابک:
۹۷۸۹۶۴۴۱۰۳۵۶۸
قیمت:ریال۱۴۰,۰۰۰,
نویسنده: 
برای اطمینان از صحیح بودن قیمت و همچنین اطلاع دقیق نسبت به موجود بودن این کتاب می‌توانید با شماره ۳۰ ۰۰ ۴۰ ۶۶ - ۰۲۱ تماس بگیرید
پرداخت درب محل و اینترنتی
از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش
از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران
برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان
کتاب بازاریابی و برند سازی در صنعت بیمه-کتاب مهربان-سعید صحت-مژده چرخیان

کتاب بازاریابی و برند سازی در صنعت بیمه

ریال۲۰۰,۰۰۰,
کتاب سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارازتئوری تا عمل-جهاد دانشگاهی-دکتر محمد حسین عبدالر حیمیان-سمانه دهقان منشادی

سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارازتئوری تا عمل

ریال۱۷۰,۰۰۰,
مدیریت بازاریابی استراتژیک چرنو کیماسی ادیبان روز-ارکان دانش-الکساندر چرنوو

مدیریت بازاریابی استراتژیک چرنو کیماسی ادیبان روز

ریال۶۵۰,۰۰۰,
کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت-بازتاب-جساپ-ولاسیچ

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

ریال۲۰۰,۰۰۰,
کتاب جاری سازی استراتژی -آریانا قلم-دکتر مجتبی لشکد بلوکی

جاری سازی استراتژی

ریال۲۰۰,۰۰۰,
کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت-صفار-حسن دانایی فرد-سید مهدی الوانی-عادل آذر

کتاب روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت

ریال۲۷۰,۰۰۰,
کتاب مدیریت و بازاریابی خدمات-کتاب مهربان-گرونروس

کتاب مدیریت و بازاریابی خدمات

ریال۴۶۰,۰۰۰,
تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی-کتاب مهربان-حسن رنگریز

تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی

ریال۱۳۵,۰۰۰,
اصول مدیریت جلد اول-موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی-کونتز-اودانل

اصول مدیریت جلد اول

ریال۱۶۰,۰۰۰,
کتاب مدیریت استراتژیک مالی-مهکامه-روث بندر-کیت وارد

مدیریت استراتژیک مالی

ریال۳۳۰,۰۰۰,
کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری-مبلغان-ماکس ساترلند

کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری

ریال۱۰۰,۰۰۰,
کتاب اصول نگارش طرح تحقیق-راهبرد پیمایش-رضا صفری

کتاب اصول نگارش طرح تحقیق

ریال۱۲۰,۰۰۰,
کتاب مدیریت استراتژیک اصول و شیوه های عمل-مبلغان-تامپسون-گمبل

کتاب مدیریت استراتژیک اصول و شیوه های عمل

ریال۲۲۰,۰۰۰,
روانشناسی سازمانی-سازمان مدیریت صنعتی-محمد مقیمی-مجید رمضان

روانشناسی سازمانی

ریال۱۲۵,۰۰۰,
مباحث ویژه مدیریت دولتی-سمت-سید محمد مقیمی

مباحث ویژه مدیریت دولتی

ریال۱۰۵,۰۰۰,
آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه-آریانا قلم-عباس گمار-علیرضا صادقی

آمادگی آزمون معامله گری ابزار مشتقه

ریال۱۳۸,۰۰۰,

کتاب  نظریه سازمان که توسط رضا طهماسبی تألیف شده است مورد استفاده دانشجویان مدیریت می‌باشد. لازم به ذکر است که این کتاب  از انتشارات نص می‌باشد.

فهرست کتاب نظریه سازمان

 • بخش اول: مطالعه سازمان‌ها

  • فصل اول: شناخت سازمان‌ها

   • تغییر در سازمان‌ها

   • عناصر کلیدی سازمان‌ها

   • ترکیب یک سازمان

   • نظریه سازمان

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

  • فصل دوم: ساختارگرایی، کنشگری، ساخت‌مندگرایی

   • چالش مطالعه سازمان‌ها

   • ساختارگرایی

   • کنشگری

   • ساخت‌مندگرایی

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

 • بخش دوم: موضوعات محوری در مطالعه سازمان‌ها

  • فصل سوم: محیط سازمانی

   • شناخت محیط سازمانی

   • محیط و ساختار

   • سازمان‌ها و انتخاب طبیعی

   • تنوع، انتخاب، بقا

   • مشکلات نظریه بوم‌شناسی جمعیت

   • سازمان‌ها و تطبیق محیطی

   • حسگری و ساخت اجتماعی محیط‌های سازمانی

   • سازمان، نهاد و محیط نهادی

   • ساخت‌مندی محیط سازمانی

   • ارزش‌های محیطی و نظریه ذی‌نفعان

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

  • فصل چهارم: ساختار سازمانی

   • شناخت ساختار سازمانی

   • مطالعات اولیه در زمینه ساختار

   • ابعاد ساختار رسمی  

   • انواع ساختار رسمی

   • دوگانگی‌های ساختاری: بوروکراتیک شدن و حرفه‌ای شدن

   • ساختار رسمی و کنش‌های جمعی

   • ساخت اجتماعی ساختار

   • ساخت‌مندی ساختار

   • ساختار رسمی و اساطیر نهادی

   • ساخت‌مندی ساختار رسمی و غیررسمی

   • کمرنگ شدن مرزهای سازمانی

   • جلوه‌های نوین ساختارگرایی: مک‌دونالدی شدن و وال‌مارتی شدن

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

  • فصل پنجم: فناوری در سازمان

   • ابعاد فناوری در سازمان‌ها

   • ساخت اجتماعی فناوری

   • فناوری اطلاعات

   • فناوری و ساختار

   • ساخت‌مندی فناوری

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

  • فصل ششم: فرهنگ سازمانی

   • شناخت فرهنگ

   • مطالعه اولیه فرهنگ سازمانی

   • مدل سه سطحی فرهنگ

   • ابعد فرهنگ ملی و سازمانی

   • ساخت اجتماعی فرهنگ

   • مطالعات سازمان و مطالعات فرهنگی

   • روایت‌گری و ساخت اجتماعی داستان‌های سازمانی

   • آداب و رسوم و تشریفات سازمانی

   • ساخت‌مندی فرهنگ سازمانی

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

  • فصل هفتم: استراتژی و تصمیمات در سازمان

   • شناخت استراتژی

   • ساخت اجتماعی استراتژی

   • ساخت‌مندی استراتژی

   • تصمیم‌گیری در سازمان‌ها

   • مدل عقلایی تصمیم‌گیری

   • عقلانیت محدود

   • فرایندهای سیاسی تصمیم‌گیری

   • فرایندهای تصمیم‌گیری تدریجی

   • ساخت اجتماعی تصمیم: سطل‌های زباله تصمیم‌گیری

   • عدم عقلانیت در تصمیم‌گیری

   • ساخت‌مندی تصمیم

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

  • فصل هشتم: تغییر، یادگیری و مدیریت دانش در سازمان‌ها

   • شناخت فرایندهای تغییر سازمانی

   • تغییر تدریجی در مقابل تغییر بنیادی

   • فراز و فرود سازمان‌ها

   • ساخت اجتماعی تغییر: بداهه‌پردازی و کنش‌های بدیع

   • ساخت‌مندی تغییر سازمانی

   • یادگیری سازمانی

   • مخاطرات یادگیری سازمانی

   • ساخت اجتماعی یادگیری: حافظه سازمانی

   • یادگیری تک‌حلقه‌ای و دو حلقه‌ای

   • مدیریت دانش

   • ساخت‌مندی یادگیری و مدیریت دانش

   • روال‌های کاری

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

  • فصل نهم: قدرت و کنترل در سازمان‌ها

   • شناخت قدرت و کنترل

   • قدرت در سازمان‌ها

   • قدرت و ساختارگرایی

   • قدرت و کنشگری

   • قدرت و اقتضائات استراتژیک

   • کنترل در سازمان‌ها

   • کنترل ساختاری و هزینه‌های داد و ستد

   • کنترل هنجاری

   • ساخت‌مندی کنترل

   • ایدئولوژی کنترل: مهارت‌زدایی و قشربندی نیروی کار

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

 • بخش سوم: موضوعات نوین در مطالعات سازمان

  • فصل دهم: محافل کاری

   • محافل کاری چیست؟

   • ویژگی‌های محافل کاری

   • ساختار محافل کاری

   • تیم‌های کاری، گروه‌های کاری و محافل کاری

   • محافل کاری و تناقض مدیریتی

   • محافل کاری در کجا می‌نوانند به کار گرفته شوند؟

   • دانستن در عمل از طریق محافل کاری

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

  • فصل یازدهم: روال‌های کاری و بداهه پردازی

   • روال‌های کاری چیستند؟

   • ماهیت روال‌های کاری: سه استعاره عادات رفتاری، برنامه کاری، و ژن سازمانی

   • ریشه‌های روال‌های کاری

   • اثرات و پیامدهای روال‌های کاری

   • ساختار روال‌های کاری

   • جنبه ظاهری و عملکردی روال‌های کاری

   • ساخت‌مندی روال‌های کاری

   • روال‌های کاری و بداهه پردازی در سازمان

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

  • فصل دوازدهم: کارآفرینی نهادی

   • کارآفرینی نهادی چیست؟

   • کارآفرینی نهادی و تناقض کنشگری

   • مطالع کارآفرینی نهادی: نظریه نهادی و اقتصاد نهادی

   • منطق‌های نهادی

   • فرآیند کارآفرینی نهادی

   • پرسش‌ها و چالش‌ها

 • بخش چهارم: لبه تاریک نظریه سازمان

  • فصل سیزدهم: ساخت اجتماعی نظریه‌های بد

   • نظریه‌های بد و ساخت اجتماعی مدیرانی فرصت‌طلب، قدرت‌طلب، ناتوان، ترسو و ریاکار

   • مسیر نظریه‌پردازی در مطالعات سازمان

   • پیوند نظریه و عمل

   • نظریه سازمان و مطالعات اسلامی

   • سخن پایانی

   • پرسش‌ها و چالش‌ها
     

  • مطالعه سازمان ها از منظر جامعه شناسی سازمان 

  • مطالعه نظریه های سازمان در قالب سه دیدگاه ساختار گرایی ، کنشگری ( عاملیت ) و ساختمند گرایی

  • شناخت چگونگی گرایش و حرکت مطالعات سازمان به سوی دیدگاه ساختمندی

  • آشنایی با موضوعات نوین در مطالعات سازمان مانند بداهه پردازی و کنش های بدیع ، روال های کاری ، محفل کاری ، حوزه های سازمانی و نوآوری نهادی ، روایت گری  داستان پردازی ، آداب و رسوم و تشریفات سازمانی یادگیری سازمانی ، هویت سازمانی و دانستن در عمل

برای خرید کتاب نظریه سازمان می توانید از طریق تماس تلفنی ۰۲۱۶۶۹۷۲۶۰۶
یا خرید حضوری به آدرس میدان انقلاب نمایشگاه کتاب بیات پلاک ۱۶ مراجعه فرمائید