مدیریت مالی جلد اول

قیمت:۲۰۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۹۶۴۶۰۸۹۲۱۱
نویسنده: 
ناشر: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب مدیریت مالی جلد اول توسط دکتر حمیدرضا وکیلی فرد و مسعود وکیلی فرد ترجمه و تألیف شده است و مورد استفاده دانشجویان مدیریت می‌باشد.

فهرست کتاب مدیریت مالی جلد اول

 • فصل ۱: اصول و مفاهیم

  • قلمرو شرکت

  • طبیعت امور مالی

  • بخش‌های مختلف امور مالی

  • تورم

  • عوامل مؤثر بر تصمیمات مالی

  • اهداف شرکت

  • اهداف مدیریت مالی

  • وظایف مدیر مالی

  • عوامل مؤثر بر ساختار مالی

  • اهمیت و نقش مدیران در تشکیلات سازمانی

  • سوالات

 • فصل ۲: نسبت‌ها

  • صورت‌های مالی

  • حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

  • صورت جریان وجوه نقد

  • تجزیه و تحلیل مالی

  • تجزیه و تحلیل مالی

  • تجزیه و تحلیل نسبت‌ها

  • نسبت‌های مالی

  • طبقه‌بندی نسبت‌های مالی

  • ۱- نسبت‌های نقدینگی

  • تجزیه و تحلیل نقدینگی

  • ۲- نسبت‌های سودآوری

  • تجزیه و تحلیل سوددهی

  • ۳ - نسبت‌های مالکیت

  • الف) نسبت‌های عایدی هر سهم (EPS)

  • ب) نسبت قیمت سهام به عایدی هر سهم

  • موارد استفاده نسبت قیمت سهام به عایدی (P.E)

  • ۱- تعیین ارزش مورد انتظار سهام در بازار

  • ۲- تعیین ارزش آتی سهام در بازار

  • ۳- نرخ بازده سرمایه‌گذاری هر سهم

  • نسبت‌های سود سهام

  • الف) نسبت سود سهام پرداختی

  • ب) نسبت بازده سود سهام پرداختی

  • تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالکیت

  • تعیین حد متوسط‌های مالی

  • سؤالات

  • مسائل

  • افته شرکت دانهارت پلامبینک (تجزیه و تحلیل مالی)

  • افته شرکت سنچوری (تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی)

  • افته شرکت ماروی (تحلیل اطلاعات مالی)

 • فصل ۳: برنامه‌ریزی سود

  • برنامه‌ریزی مالی

  • فرآیند برنامه‌ریزی

  • موارد استفاده از برنامه‌ریزی

  • بودجه

  • تجزیه و تحلیل نقطه سربسر و آنالیز حجم سود

  • محاسبات ریاضی در تجزیه و تحلیل نقطه سربسری

  • تجزیه و تحلیل حجم سود

  • تجزیه و تحلیل نهایی

  • عایدی هر سهم در آینده

  • کاربرد حاشیه سود برای مقایسه شرایط مختلف در آینده

  • پیش‌بینی فروش و سود قبل از بهره و مالیات

  • روش‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های جدید و اثرات آن بر عایدی هر سهم

  • عوامل مؤثر بر عایدی هر سهم و ارزش سهام شرکت

  • سوالات

  • مسائل

  • افته شرکت نپتون

  • افته شرکت تولیدی کلمبیا

 • فصل ۴: اهرم‌ها

  • اهرم بازده سرمایه

  • تحلیل نهایی اهرم‌ها

  • الف) اهرم عملیاتی

  • ب) درجه اهرم مالی ( هزینه بهره)

  • ج) اهرم مرکب

  • دو سوال درباره مفاهیم اهرم تحلیل نهایی

  • اهرم مالی

  • شرایط تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی

  • اهمیت اهرم مالی

  • سهام ممتاز بعنوان اهرم مالی

  • ضعف در برنامه‌ریزی سود

  • سوالات

  • مسائل

  • افته ماکسون پاتیوس (اهرم)

  • افته هاینس در مقابل گریدی: کدامیک بهتر اداره می‌شود؟

 • فصل ۵: پیش‌بینی نیاز مالی و بودجه نقدی

  • برنامه‌ریزی پیش‌بینی نیاز مالی و بودجه نقدی

  • روش‌های مختلف پیش‌بینی نیاز مالی

  • روش رگرسیون ساده

  • روش رگرسیون مرکب

  • بودجه نقدی

  • مزایای بودجه‌ نقدی

  • مسائل

 • فصل ۶: مدیریت سرمایه در گردش وجه نقد

  • مدیریت سرمایه در گردش

  • خط‌مشی‌های سرمایه در گردش

  • اهداف خط‌مشی‌های سرمایه در گردش

  • عوامل مؤثر و مهم بر ضرورت نگهداری سرمایه در گردش

  • مدیریت سرمایه در گردش

  • چه میزان سرمایه در گردش مورد نیاز است؟

  • دارایی‌های جاری با وجوه نقد و شبه نقد

  • چرا حفظ نقدینگی ضروری است؟

  • مانده‌های جبران‌کننده حساب‌های بانکی

  • پیش‌بینی جریان نقدینگی

  • پیش‌بینی سطوح مطلوب وجوه نقد مورد نیاز

  • اهمیت زمان

  • اصول اساسی طراحی کاربرگ الکترونیکی

  • مدیریت وجوه نقد پرداختنی و دریافتنی

  • ارزیابی کسری وجوه نقد

  • اهداف

  • مراحل مورد نیاز جهت رسیدن به وجوه نقد

  • کنترل فرآیند وجوه نقد

  • سیستم خاص جمع‌آوری گزارش

  • سیستم صندوق بسته برای وصولی‌ها

  • سیستم متمرکز بانکی

  • پرداخت‌های نقدی

  • سوالات

  • مسائل

 • فصل ۷: مدیریت حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا

  • ماهیت حساب‌های دریافتنی

  • اهداف استفاده از حساب‌های دریافتنی

  • هزینه نگداری حساب بدهکاران

  • محاسبه هزینه تأمین مالی حساب بدهکاران

  • نحوه محاسبه تغییرات هزینه‌های اداری ناشی از حساب بدهکاران

  • عوامل مؤثر بر میزان حساب‌های دریافتنی

  • خط مشی مدیریت حساب بدهکاران

  • تعیین طول عمر حساب بدهکاران

  • طبقه‌بندی ریسک

  • مدیریت حساب بدهکاران - تصمیم‌گیری در مورد سود

  • سازماندهی محاسبات با استفاده از تحلیل نهایی

  • تصمیم‌گیری با استفاده از شاخص سود

  • تعیین حدود اعتبارات

  • ماهیت موجودی‌ها

  • مزایای نگهداری موجودی کالا

  • هزینه ریسک در موجودی کالا

  • مدیریت موجودی کالا با هدف به حداقل رساندن  هزینه‌ها

  • مدیریت سایر عوامل مهم مرتبط با موجودی کالا

  • سیستم مدیریت موجودی کالا

  • ۱ - با صرفه‌ترین مقدار سفارش (EOQ)

  • ۲ - حد تجدید سفارش

  • ۳- سطح مناسب موجودی کالا

  • سوالات

  • مسائل

 • فصل ۸: ارزش زمانی پول

  • ارزش آتی پول (مرکب)

  • ارزش فعلی پول

  • ارزش مرکب اقساط مساوی

  • ارزش فعلی اقساط مساوی

  • ارزش فعلی جریانات نقدی نامساوی

  • ارزش آتی و ارزش فعلی اقساط  کمتر از یکسال

  • نرخ مؤثر بهره سالانه

  • مسائل

 • فصل ۹: بودجه‌بندی سرمایه‌ای

  • ماهیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای

  • اهمیت بودجه‌بندی سرمایه‌ای

  • انواع پیشنهادات سرمایه‌گذاری

  • خط مشی‌های مختلف بودجه‌بندی سرمایه‌ای

  • رتبه‌بندی طرح‌ها

  • جریانات نقدی

  • جریانات نقدی بعد از مالیات تفاضلی

  • حالت‌های مختلف جریانات نقدی

  • استهلاک به عنوان یک سپر پوششی مالیاتی

  • بلوکه شدن سرمایه در گردش

  • ارزش دفتری و ارزش اسقاط یک دارایی ثابت

  • ارزش اسقاط و ارزش دفتری متفاوت

  • ۱ - روش دوره بازگشت سرمایه (PP)

  • ۲ - روش ارزش فعلی خاص (NPV)

  • ۳ - روش نرخ بازده داخلی (IRR)

  • ۴ - روش نرخ بازده حسابداری (ARR)

  • روش شاخص سودآوری(PI)

  • تفاوت بین نرخ بازده داخلی، ارزش فعلی خالص و شاخص سودآوری

  • سوالات

  • مسائل

  • افته شرکت دانیلز (بودجه‌بندی سرمایه‌ای)

  • افته شرکت قالب‌سازی پلاستیک (هاردینگ)

 • فصل ۱۰: هزینه متوسط سرمایه

  • هزینه متوسط سرمایه یا هزینه تأمین مالی

  • هزینه سرمایه

  • تأثیر اهرم مالی بر هزینه استفاده از حقوق صاحبان سهام

  • نکات مهم در مورد هزینه سرمایه

  • اثر اهرم بر هزینه بدهی

  • ترکیب هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام

  • موارد استفاده هزینه سرمایه

  • هزینه نهایی سرمایه

  • مسائل  

 • فصل ۱۱: خط‌مشی‌های تقسیم سود و تصمیمات مالی

  • طبیعت تصمیمات سود سهام

  • دو نگرش مهم در مورد تصمیمات سود سهام

  • ۱- تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

  • ۲- به حداکثر رساندن ثروت سهامداران

  • عوامل مؤثر در تعیین خط مشی سود سهام

  • دلایل خرید سهام توسط سرمایه‌گذاران

  • محدودیت‌های پرداخت سود سهام

  • اهمیت پایداری سود سهام

  • تقسیم متناوب سود سهام

  • |- سود به شکل توزیع سهام جدید

  • ||- خرد کردن سهام

  • |||- بازخرید سهام

  • سود سهام و روش پرداخت آن

  • پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه

  • اثرات اعطای سهام جایزه بر قیمت سهام و گسترش مالکیت

  • بهبود و توسعه خط مشی‌های سود سهام

  • تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد

  • عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت

  • سوالات

  • مسائل

  • افته شرکت سرمایه‌گذاری هاردن

  • ضمائم

  • واژه‌نامه

  • منابع و مأخذ

کتاب‌های مرتبط
کتاب اصول مدیریت و سرپرستی سازمان-علم استادان-فیروز کیومرثی-بهزاد قنبرپور

کتاب اصول مدیریت و سرپرستی سازمان

۱۱۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت سفارشات خارجی-جهان فردا-رضا مهربان

کتاب مدیریت سفارشات خارجی

۳۵,۰۰۰ ریال
مدیریت منابع انسانی پیشرفته-شهید رجائی-حسین صفر زاده-محمود احمدی-علیرضا ذاکری

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

۱۲۰,۰۰۰ ریال
سازمان ها و سازماندهی-مروارید-اسکات-دیویس

سازمان ها و سازماندهی

۴۵۰,۰۰۰ ریال
آمار و احتمالات-مدرسان شریف-نادر نعمت الهی-علی جعفری

آمار و احتمالات(مدیریت،حسابداری،اقتصاد)

۵۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب چگونه مطلب را ارائه کنیم؟-آوا-حاجیه رجبی فرجاد

کتاب چگونه مطلب را ارائه کنیم؟

۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب مشتری مداری-شهرآشوب-محمدرضا دادخواه

کتاب مشتری مداری

۱۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت منابع انسانی-دانشگاه علوم اقتصادی-حسن رنگریز

مدیریت منابع انسانی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
مدیریت نوآوری جلد دوم-رسا-جو تید-جان بسنت

مدیریت نوآوری جلد دوم

۲۹۰,۰۰۰ ریال
نظریه های رفتاری سازمان-دانشگاه علامه طباطبایی-علی اکبر افجه

نظریه های رفتاری سازمان

۱۴۰,۰۰۰ ریال
کتاب برنامه ریزی استراتژیک -آریانا قلم-برایسون

کتاب برنامه ریزی استراتژیک

۲۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب برنامه ریزی تعاملی-ماد-راسل ایکاف

کتاب برنامه ریزی تعاملی

۲۸۵,۰۰۰ ریال
مدیریت تحول در سازمان-صفار-اچ بل

مدیریت تحول در سازمان

۱۷۰,۰۰۰ ریال
اینکوترمز-موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی-مسعود طارم سری

اینکوترمز

۱۸۰,۰۰۰ ریال
اقتصاد کلان-نگاه دانش-محسن نظری

اقتصاد کلان

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مدیریت و بازاریابی خدمات-کتاب مهربان-گرونروس

کتاب مدیریت و بازاریابی خدمات

۴۶۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما