مبانی فیزیولوژی جانوری جلد اول شولت رضایوف فاطمی

مبانی فیزیولوژی جانوری جلد اول شولت رضایوف فاطمی

امتیاز: 
۰
ناشر: 
شابک:
۹۷۸۹۶۴۳۱۸۶۵۴۸
برای اطمینان از صحیح بودن قیمت و همچنین اطلاع دقیق نسبت به موجود بودن این کتاب می‌توانید با شماره ۳۰ ۰۰ ۴۰ ۶۶ - ۰۲۱ تماس بگیرید
پرداخت درب محل و اینترنتی
از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش
از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران
برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان
زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو5- جعفراسدی گرمارودی-فاطمی-فاطمی-جعفر اسدی گرمارودی

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو۵- جعفراسدی گرمارودی-فاطمی

ریال۱۶۰,۰۰۰,
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد دوم-فاطمی-سیاوش شهشهانی

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد ۲

ریال۳۸۰,۰۰۰,
کتاب فیزیک مفهومی جلد دوم-فاطمی-هیوئیت

فیزیک مفهومی جلد ۲

ریال۱۹۵,۰۰۰,
کتاب شیمی فیزیک ترمودینامیک جلد 1-فاطمی-ایرا لوین

شیمی فیزیک ترمودینامیک جلد ۱

ریال۳۲۰,۰۰۰,
کتاب فیزیک پایه جلد اول-فاطمی-بلت

فیزیک پایه جلد۱

ریال۲۴۰,۰۰۰,
راهنمای معلمان و والدین همگام با ریاضیات کانگورو4-افسانه دماوندی-فاطمی-فاطمی-افسانه یدالله دماوندی

راهنمای معلمان و والدین همگام با ریاضیات کانگورو۴-افسانه دماوندی-فاطمی

ریال۷۰,۰۰۰,
کتاب معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله های مقدار مرزی-فاطمی-ویلیام ای بویس-ریچارد سی دیپرما

معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسئله های مقدار مرزی

ریال۴۲۰,۰۰۰,
فیزیک مفهومی جلد سوم-فاطمی-هیوئیت

فیزیک مفهومی جلد ۳

ریال۲۰۰,۰۰۰,
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت اول جلد 1-فاطمی-جیمز استوارت

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت اول جلد ۱

ریال۳۷۰,۰۰۰,
کتاب فیزیک پایه جلد سوم-فاطمی-بلت

فیزیک پایه جلد ۳

ریال۱۳۰,۰۰۰,
شیمی آلی-فاطمی-علی سیدی

شیمی آلی

ریال۲۷۰,۰۰۰,
حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت اول جلد 2-فاطمی-توماس

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت ۱ جلد ۲

ریال۳۴۰,۰۰۰,
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت اول جلد 2-فاطمی-جیمز استوارت

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت اول جلد ۲

ریال۴۰۰,۰۰۰,
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد اول-فاطمی-سیاوش شهشهانی

حساب دیفرانسیل و انتگرال جلد ۱

ریال۳۶۰,۰۰۰,
زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو4-افسانه دماوندی-فاطمی-فاطمی-افسانه دماوندی

زنگ حل مسئله همگام با ریاضیات کانگورو۴-افسانه دماوندی-فاطمی

ریال۱۶۰,۰۰۰,
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت دوم-فاطمی-استوارت

حساب دیفرانسیل و انتگرال قسمت۲

ریال۴۴۰,۰۰۰,

مبانی فیزیولوژی جانوری جلد اول شولت رضایوف فاطمی

مبانی فیزیولوژی جانوری جلد اول شولت رضایوف فاطمی

 

قرن بیست‌ویکم برای زیست‌شناس فوق‌العاده مهیج است. امروزه زیست‌شناسان جانوری با بررسی ژنوم‌های کامل جانوری، از جمله ژنوم‌های گونه‌های بسیاری از مهره‌داران، ماهی‌ها، تونیکات‌ها، حشرات و کرم‌های نماتود به اطلاعات وسیعی دست یافته‌اند. با وجود این، هنوز به سؤالاتی بنیادی دربارة چگونگی فعالیت ژن‌ها در این ژنوم‌ها و ایجاد اعمال متنوع فیزیولوژیک در زندگی روزمرة جانوران پاسخ داده نشده است. فیزیولوژیست‌ها برای جمع‌بندی اطلاعات جدید دربارة توالی ژنومی در چهار‌چوبی عملکردی و تکاملی پیش‌قدم‌اند و این بخشی از تلاش آنها برای درک چگونگی فعالیت جانوران است. هدف از نوشتن این کتاب درسی، انتقال احساس این هیجان به دانشجویانی است که برای اولین‌بار می‌خواهند فیزیولوژی جانوری را مطالعه کنند. 
یکی از اولین چالش‌هایی که دانشجویان هنگام مطالعة واحد فیزیولوژی جانوری با آن روبه‌رو هستند، دامنة وسیع و متنوع مطالب این درس است. فیزیولوژی هستة مرکزی علوم زیستی است که برای تشکیل پایه‌های فکری محتوای خود از نظریاتی از شیمی، فیزیک، ریاضیات، زیست‌شناسی مولکولی و زیست‌شناسی سلولی استفاده می‌کند. علاوه بر این، دانشجویان باید برای درک کامل تنوع فیزیولوژیک در جانوران، شناخت مقدماتی از زیست‌شناسی محیط‌زیست، اکولوژی، سیستماتیک و زیست‌شناسی تکوینی داشته باشند. هدف از نگارش این کتاب ارائة یک تفکر کاملاً سازمان‌دهی شده و جذاب از اصول بنیادی فیزیولوژی جانوری به دانشجویان است. در این کتاب، مفاهیمی از همة سطوح سازماندهی زیستی تا بررسی تنوع در سلول‌ها و سیستم‌های فیزیولوژیک همة جانوران جمع‌آوری شده است. به‌نظر می‌رسد که این روش، علاقة دانشجویان را علیرغم آمادگی پیشین برمی‌انگیزد.

مفاهیم کلیدی 
کتاب حاضر برای درک بیشتر دانشجویان از مباحث فیزیولوژی حول مضامین کلیدی و مبانی بنیادی در ساختاری قابل فهم ارائه شده است تا حس یادگیری در دانشجویان را برانگیزد.

تمرکز بر اصول پایه‌ای 
در فصل اول چهار موضوع اصلی در فیزیولوژی جانوری معرفی شده‌اند. 
• فرایندهای فیزیولوژیک از قوانین فیزیک و شیمی پیروی می‌کنند. 
• فرایندهای فیزیولوژیک از جنبه‌های هومئوستاتیک تنظیم شده‌اند. 
• فرایندهای فیزیولوژیک محصول ژنوتیپ و محیط‌اند. 
• تنوع فیزیولوژیکی در میان جانوران نتیجة روند‌های تکاملی است.

این مطالب کلیدی در هر فصل برای یکسان‌سازی استنباط‌های خواننده از فیزیولوژی جانوری آورده شده‌‌اند.

تأکیدی بر تنوع و تکامل جانوران 
یکی از اهداف این کتاب، آموزش تنوع فیزیولوژیک در جانوران است، چرا که این تنوع از خصوصیات بنیادی جهان طبیعی است. بر این اساس در این کتاب مباحث جامعی در مورد فرایندهای فیزیولوژیک مهره‌داران و بی‌مهرگان گنجانده شده است و سعی شده است تا در این مباحث تفکر تکاملی در نظر گرفته شود. همچنین مطالعة کتاب‌‌های فیزیولوژی انسانی، باعث شکل‌گیری تصور نادرستی در ذهن دانشجویان می‌شود که فرایندهای فیزیولوژیک در انسان‌ها نمونة مشابهی از این فرایندها در همة جانوران‌اند. بر این اساس در کتاب حاضر سعی شده است تا مثال‌هایی متنوع در بخش مربوط به تکامل آورده شود.

توجه به طبیعت هماهنگ‌کنندة فیزیولوژی جانوری 
در سراسر این کتاب بر ویژگی‌ هماهنگ‌کنندگی فیزیولوژی تأکید شده است که به روش‌های مختلفی مشخص است. برای تقویت این یکپارچگی در قسمت دوم کتاب، هر فصل با بخشی به عنوان سیستم‌های هماهنگ‌کننده پایان می‌یابد. چگونگی برهم‌کنش سیستم مورد بحث در آن فصل با دیگر سیستم‌ها در پاسخ به چالش آن با محیط‌زیست بررسی می‌شود. همچنین این مطالب به دانشجویان کمک می‌کنند که چگونگی ارتباط و وابستگی بین سیستم‌های فیزیولوژیک را بهتر درک کنند.

ائتلاف فیزیولوژی با زیست‌شناسی سلولی و مولکولی 
این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم شده است. در بخش اول در مورد پایة سلولی فیزیولوژی جانوری بحث می‌شود. هدف این بخش ارائة زمینه‌ای کلی برای فهم فیزیولوژی جانوری به دانشجویان است و نشان می‌دهد که چگونه جانوران با وجود تشابه در سطح سلولی با دیگر موجودات زنده، متفاوت‌اند. امید است که این شیوه به دانشجویان کمک کند تا چگونگی ارتباط بین علوم مختلف با فیزیولوژی جانوری را درک کنند. به‌نظر می‌رسد که داشتن پایه‌ای قوی در فیزیولوژی سلولی و مولکولی مسئله‌ای ضروری و مهم برای دانشجویان باشد، چرا که طی ده‌سال گذشته با پیشرفت در زمینه‌هایی چون ژنومیک، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، درک ما نسبت به فیزیولوژی جانوری به‌طور چشمگیری تغییر کرده است و درک قوی از این شاخه‌های درسی به مفهوم فیزیولوژی نوین نزدیک است. 
در بخش دوم کتاب، دربارة چگونگی برهم‌کنش سلول‌ها و بافت‌ها برای تشکیل سیستم‌های یکپارچة فیزیولوژیک در جانوران بحث شده است. هر یک از سیستم‌های فیزیولوژیک اصلی در جای خود مورد بررسی قرار گرفته‌اند و برای پاسخ به این سؤال که چگونه جانوران مختلف به‌طور بنیادی از سدهای ساختاری مشابهی برای روبه‌رو شدن با چالش‌های تحمیل‌شده از سوی محیط‌زیست استفاده می‌کنند، بر پایه دو موضوع ثبات و تنوع توجه شده است. 
در بخش دوم کتاب تلاش بیشتری برای ادغام فرایندهای سلولی و مولکولی که زیربنای فرایندهای فیزیولوژیک را تشکیل می‌دهند صورت گرفته است. زیرا این روش به درک ارتباط این مباحث با فیزیولوژی جانوری کمک می‌کند.

این کتاب در بانک کتاب کتاب گالری عرضه شده است
شما میتوانید خرید آسان و مطمعن را با ما تجربه کنید
تهیه و ارسال کتاب شما در سریعتر زمان ممکن به سراسر کشور با کتاب گالری.