نظام های مدیریت مراتع ایران(همراه با نگاه کلی به مراتع) -مرادی -جهاد دانشگاهی

نظام های مدیریت مراتع ایران(همراه با نگاه کلی به مراتع) -مرادی -جهاد دانشگاهی

۰
امتیازی ثبت نشده
شابک:
۹۷۸۶۰۰۸۱۵۷۴۲۷
برای اطمینان از صحیح بودن قیمت و همچنین اطلاع دقیق نسبت به موجود بودن این کتاب می‌توانید با شماره ۳۰ ۰۰ ۴۰ ۶۶ - ۰۲۱ تماس بگیرید
پرداخت درب محل و اینترنتی
از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش
از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران
برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان
دیدگاه های نو در جغرافیای شهری جلد اول-سمت-حسین شکوئی

دیدگاه های نو در جغرافیای شهری جلد۱

ریال۱۵۵,۰۰۰,
اکولوژی-دانشگاه تهران-محمدرضا اردکانی

اکولوژی

ریال۱۵۰,۰۰۰,
مدیریت سیستم جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب شهری -اردشیر - دانشگاه صنعتی امیر کبیر-دانشگاه صنعتی امیر کبیر-دکتر عبد الله اردشیر

مدیریت سیستم جمع آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب شهری -اردشیر - دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ریال۱۵۰,۰۰۰,
برنامه ریزی و آمایش سرزمین مبانی و اصول - منوری -تالاب-تالاب-سید مسعود منوری

برنامه ریزی و آمایش سرزمین مبانی و اصول - منوری -تالاب

ریال۳۴۰,۰۰۰,
سیماژنتیک مفاهیم ،روش ها و کاربردها بالکنهول ملیکان جهاد دانشگاهی-جهاد دانشگاهی-نیکوبالکنهول-ساموئل کاشمن-اندرو استورفر-لستی وایت

سیماژنتیک مفاهیم ،روش ها و کاربردها بالکنهول ملیکان جهاد دانشگاهی

ریال۳۴۰,۰۰۰,
کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا جلد اول-گیتا شناسی-حسین شکوئی

اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا جلد۱

ریال۱۷۰,۰۰۰,
ارزیابی سرزمین کاربردی و آمایش سرزمین -باقری بداغ آبادی -پلک-مرکز نشر دانشگاهی-محسن باقری بداغ آبادی

ارزیابی سرزمین کاربردی و آمایش سرزمین -باقری بداغ آبادی -پلک

ریال۲۰۰,۰۰۰,
سازماندهی سیاسی فضا-سازمان جغرافیائی-زهرا احمدی پور-قاسم قنبری-قاسم کرمی

سازماندهی سیاسی فضا

ریال۱۲۰,۰۰۰,
راهنمای کاربردبالینی داروها دریک نگاه -معمار -مانی-دانشگاه صنعتی امیر کبیر-جان تی.هاردی

راهنمای کاربردبالینی داروها دریک نگاه -معمار -مانی

ریال۱۵۰,۰۰۰,
زمین آمار(ژئواستاتیستیک) حسینی پاک دانشگاه تهران-دانشگاه تهران-علی اصغر حسین پاک

زمین آمار(ژئواستاتیستیک) حسینی پاک دانشگاه تهران

ریال۱۸۰,۰۰۰,
کتاب جغرافیای اجتماعی شهرها-جهاد دانشگاهی-حسین شکوئی

جغرافیای اجتماعی شهرها

ریال۷۰,۰۰۰,
کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا جلد دوم-گیتا شناسی-حسین شکوئی

اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا جلد۲

ریال۱۶۰,۰۰۰,
کتاب فلسفه جغرافیا-گیتا شناسی-حسین شکوئی

فلسفه جغرافیا

ریال۱۳۰,۰۰۰,

کتاب نظام های مدیریت مراتع ایران حاصل تجربه ی ۲۰ساله ی موُلفان است که به طور ویژه نظام مراتعداری ایران را از شیوه های سنتی از قدیم و گذر به شیوه های مدرن تا حال حاضر بررسی نموده است. در این کتاب به صورت سلسله مراتبی خواننده با نظام های بهره برداری و مالکیت،اوضاع معیشتی بهره برداران مراتع و وابستگی آنها، وضعیت مراتع و پراکندگی آنها، روند تغییرات نظام آموزشی مراتع، نظام مدیرتی حاکم بر مراتع و قوانین و سیاست های مراتع، مسائل برون سازمانی که برنظام مراتعداری ایران اثرگذار است، آشنا می شوند. یک مطالعه کلی پراکندگی مراتع جهان در قاره های مختلف اسیا ،آفریقا، اروپا ، امیرکا واسترالیا نیز جهت آشنایی با مراتع کشور چالش ها و آسیب های عمده به عنوان محرک های فشار به همراه فرصت ها و قوت ها شناسایی و تجزیه و تحلیل می شوند و بر مبنای آن در بخش انتهایی کتاب رهکارها و راهبردهای مدیریتی تحلیل و موشکافی می شوند.

بدون شک مجموعه فعلی با به تصور کشیدن تغییرات استراتژیک در دوره های مختلف، نقشه راهی برای طرح ریزی استراتؤیکی مدریت مراتع ایران خواهد بود. تصول و مفاهیم کتاب در سطحی مطرح شده است که برای مدیران ستادی،کشوری و استانی هم دز بخش منابع طبیعی و هم بخش مرتع، کارشناسان اجرایی، محققان، دانشگاهیان ، سازمان های مردم نهاد، اتحادیه های تعاونی ، بخش خصوصی، بهره برداران و خلاصه تمام علاقه مندان و فعالان حوزه ی منابع طبیعی و محیط زیست قابل استفاده باشد. یک واژه نامه ی تخصی و نمودار جریانی، جدول و تصویرهای متعدد به غنای کتاب کمک کرده است.