کتاب سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

کتاب سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش
قیمت:۹۰,۰۰۰ ریال
شابک:
۹۷۸۹۶۴۶۳۸۹۴۵۸
نویسنده: 
ناشر: 
۰
امتیازی ثبت نشده

کتاب سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش به تألیف احمد صافی از انتشارات ارسباران مورد استفاده دانشجویان رشته علوم تربیتی می باشد.

فهرست کتاب سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

 • فصل اول: کلیاتی دربارۀ سازمان‌ها

  • ضرورت ایجاد سازمان‌ها

  • علل و گسترش سازمان‌ها

  • ضرورت آگاهی از دانش سازمان

  • تعاریف سازمان

  • اشکال رسمی سازمان

  • هدف یا هدف‌های قابل ملاحظه در سازمان

  • سازمان‌های رسمی و غیررسمی

  • اصول سازمان‌ها

  • نمودار سازمان و انواع آن

  • انواع سازمان‌ها

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل دوم: کلیاتی دربارۀ مدیریت

  • مفهوم و تعریف مدیریت

  • تاریخچۀ مدیریت

 • فصل سوم: سازمان آموزش و پرورش (اهمیت، انواع و شیوه‌های ادارۀ آن)

  • اهمیت سازمان یا نظام آموزش و پرورش

  • شیوه‌های ادارۀ سازمان آموزش و پرورش

  • محاسن سازمان آموزش و پرورش به شیوۀ مرکزی

  • معایب ادارۀ سازمان آموزش و پرورش به شیوۀ مرکزی

  • محاسن شیوۀ غیرمرکزی

  • معایب شیوۀ غیرمرکزی

  • نتیجه آنکه

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل چهارم: مدیریت و رهبری در مؤسسات آموزش و پرورش

  • تفاوت مدیریت و رهبری

  • اهمیت مدیریت در آموزش و پرورش

  • تعریف مدیریت آموزشی

  • اهداف مدیریت آموزشی

  • سیر تاریخی و تکوینی مدیریت آموزشی (به اختصار)

  • توانایی‌ها و ویژگی‌های مدیران آموزشی

  • راه‌های جذب مدیران آموزشی

  • شیوه‌های انتخاب مدیران آموزشی

  • تربیت و تأمین مدیران آموزشی و اهمیت آن

  • رضایت شغلی مدیران آموزشی، راهبردهای افزایش آن

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل پنجم: نظریۀ بوروکراسی و کاربرد آن در مدیریت آموزشی

  • مفهوم جدید بوروکراسی

  • کاربرد نظریۀ بوروکراسی در مدیریت آموزشی

  • نتیجه آنکه

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل ششم: نظریه‌های روابط انسانی و کاربرد آن‌ها در سازمان‌های آموزش و پرورش

  • نظریه‌های روابط انسانی

  • نظریۀ رفتارسازمانی

  • انگیزه‌ها و نقش آن‌ها در مدیریت و مدیریت آموزشی

  • مفهوم انگیزه یا انگیزش

  • طبقه‌بندی انگیزه‌ها

  • نیازها و سلسله مراتب آن‌ها

  • طبقه‌بندی مازلو

  • مفهوم روحیه و اهمیت توجه به آن در مدیریت و مدیریت آموزشی

  • تعاریف روحیه

  • انواع روحیه

  • علایم ضعف روحیه در یک سازمان اداری و آموزشی

  • عوامل مؤثر در ایجاد روحیۀ مثبت و مناسب

  • روش‌های تعیین میزان روحیۀ کارکنان

  • نتیجه آنکه

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل هفتم: نظریۀ سیستمی و کاربرد آن در سازمان‌های آموزش و پرورش

  • تعاریفی از سیستم

  • سیستم باز و بسته

  • سیستم اصلی و فرعی

  • خصایص مشترک و کلی سیستم‌ها

  • نگاه سیستمی در داستان مولوی

  • کاربرد نظریۀ سیستمی در آموزش و پرورش

  • نگرش سیستمی و اهداف آموزش و پرورش

  • نگرش سیستمی در یک واحد آموزشی

  • نقش و شخصیت مدیران در یک سیستم اجتماعی (مدرسه)

  • مدیران آموزشی فردمدار و سازمان‌مدار

  • عوامل مهم برونی و درونی مؤثر در سیستم یا نظام آموزش و پرورش یا نگرش سیستمی

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل هشتم: نظریۀ تصمیم‌گیری و کاربرد آن در سازمان‌های آموزشی و پرورشی

  • مفهوم و تعاریف تصمیم‌گیری

  • اهمیت تصمیم‌گیری در مدیریت

  • انواع تصمیمات

  • تصمیم‌گیری در سازمان‌های آموزشی

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل نهم: وظایف عمدۀ مدیران آموزشی

  • برنامه‌ریزی

  • سازماندهی

  • رهبری یا هدایت سازمانی

  • هماهنگی

  • نظارت و ارزشیابی

  • طبقه‌بندی وظایف مدیران آموزشی

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل دهم: مهارت‌های مدیران آموزشی

  • مهارت انسانی

  • مهارت فنی

  • مهارت ادراکی

  • تعریف کنترل (نظارت)

  • ارزشیابی (اهداف، انواع و نکات مورد توجه در آن)

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل یازدهم: سازمان و قوانین آموزش و پرورش در ایران

  • سازمان اداری آموزش و پرورش ایران <<تحول مختصر تاریخی>>

  • اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

  • تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

  • تشکیلات ستادی وزارت آموزش و پرورش

  • معاونان وزیر

  • تشکیلات اداری آموزش و پرورش در سطح استان‌ها و مناطق آموزشی

  • سازمان آموزشی آموزش و پرورش ایران و مبانی قانونی آن

  • قوانین آموزشی

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل دوازدهم: مدیریت و سازماندهی مدارس ایران

  • تعریف مدرسه

  • انواع مدارس

  • سازمان و درجه‌بندی مدارس

  • وظایف مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه

  • ضوابط انتخاب و انتصاب مدیران و معاونان مدارس

  • ویژگی‌های مدیران مدارس ایران از نظر مدرک تحصیلی درسال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵

  • نوبت و بازآموزی مدیران مدارس

  • مشکلات مدیران مدارس

  • آیین‌نامه‌های مدارس و نقش مدیران مدارس در این زمینه

  • وضعیت کمّی آموزش و پرورش و توزیع دانش‌آموزان و کارکنان

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

 • فصل سیزدهم: راه‌های ایجاد تحول در نظام اداری و آموزش و پرورش و ادارۀ مدارس

  • تحویل در نظام اداری کشور

  • تحول در نظام آموزشی کشور (وزارت آموزش و پرورش)

  • تحول در ادارۀ مدارس و تأکید بر مدرسه ‌محوری

  • تعریف مدیریت مدرسه‌محوری

  • شرایط و لوازم تحقق مدیریت مدرسه‌محوری

  • سیاست مدرسه‌محوری در ایران و زمینه‌سازی اجرای آن

  • خودآزمایی و چند سؤال برای بحث و بازنگری

  • سؤال‌های کلی و موردها در مدیریت آموزشی در ارتباط با فصول مختلف کتاب

  • منابع انگلیسی و کتاب‌های پیشنهادی برای مطالعه

برای خرید کتاب سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش  می توانید از طریق تماس تلفنی ۰۲۱۶۶۹۷۲۶۰۶
یا خرید حضوری به آدرس میدان انقلاب نمایشگاه کتاب بیات پلاک ۱۶ مراجعه فرمائید

 

کتاب‌های مرتبط
کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی-سمت-هاشم فردانش

کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی

۱۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب روش ها و فنون مشاوره مصاحبه بالینی-کتاب فکر نو-عبدالله شفیع آبادی

کتاب روش ها و فنون مشاوره مصاحبه بالینی

۱۷۰,۰۰۰ ریال
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی -رشد-دکتر علی دلاور

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی 

۲۷۰,۰۰۰ ریال
روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره-مدرسان شریف-روح الله رضا علی

روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره

۱۸۰,۰۰۰ ریال
راهنمایی و مشاوره تحصیلی-رشد-سید مهدی حسینی بیرجندی

راهنمایی و مشاوره تحصیلی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب مقدمات برنامه ریزی درسی-سمت-حسن ملکی

کتاب مقدمات برنامه ریزی درسی

۸۰,۰۰۰ ریال
راهنمایی و مشاوره کودک-سمت-عبدالله شفیع آبادی

راهنمایی و مشاوره کودک

۷۵,۰۰۰ ریال
کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی-دوران-علی اکبر سیف

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

۴۴۰,۰۰۰ ریال
مدیریت آموزشی-مدرسان شریف-هانیه شهسواری-مجتبی مصلح آبادی

مدیریت آموزشی

۲۱۰,۰۰۰ ریال
کتاب نظریه های روان درمانی-روان-جیمز پروچاسکا-جان نورکراس

کتاب نظریه های روان درمانی

۴۵۰,۰۰۰ ریال
انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره-سمت-منصور کوشا

انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره

۳۵,۰۰۰ ریال
نگاهی دوباره به تریبت اسلامی جلد اول-مدرسه-دکتر خسرو باقری

نگاهی دوباره به تریبت اسلامی جلد اول

۱۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب روانشناسی تربیتی-سمت-دکتر پروین کدیور

کتاب روانشناسی تربیتی

۱۱۰,۰۰۰ ریال
کتاب تاریخ آموزش و پرورش ایران -سمت-دکتر کمال درانی

کتاب تاریخ آموزش و پرورش ایران

۴۵,۰۰۰ ریال
تاریخ فرهنگ ایران-مهکامه-دکتر رضا نوری شادمهانی

تاریخ فرهنگ ایران

۱۲۵,۰۰۰ ریال
کتاب روش تهیه پژوهشنامه-دوران-علی اکبر سیف

کتاب روش تهیه پژوهشنامه

۱۰۰,۰۰۰ ریال
دنبال کتاب دیگری هستید؟
پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان

فروشگاه اینترنتی گالری کتاب فروشگاه گالری کتاب با هدف خدمت رسانی به دانشجویان و قشر فرهنگی جامعه در زمینه فروش کتب دانشگاهی در کلیه مقاطع افتتاح گردیده است.لذا هدف از این کار صرفه جویی در وقت و خدمت رسانی به بهترین نحو در راستای تحویل و تهیه ی کتاب های مورد نیاز شما بدون حضور در فروشگاه و تحویل کتاب ها در درب منزل می باشد. همچنین شما عزیزان می توانید برای مشاوره در رشته های مورد علاقه خودتان با مشاور تخصصی ما تماس حاصل نمایید. تفاوتی که گالری کتاب با سایرین دارد،داشتن یک فروشگاه تخصصی در زمینه نشر و پخش کتاب واقع درمیدان انقلاب است. امید است بتوانیم در راستای ایجاد فرهنگ و ارتقا سطح آموزشی جامعه کوچکترین سهم را داشته باشیم. با آرزوی موفقیت شما