کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم

۰
امتیازی ثبت نشده
شابک:
۹۷۸۹۶۴۷۸۰۶۰۵۳
قیمت پشت جلد:۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت:۱۵۲,۰۰۰ ریال
تخفیف:۸,۰۰۰ ریال
برای اطمینان از صحیح بودن قیمت و همچنین اطلاع دقیق نسبت به موجود بودن این کتاب می‌توانید با شماره ۰۶ ۲۶ ۹۷ ۶۶ - ۰۲۱ تماس بگیرید
پرداخت درب محل و اینترنتی
از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش
از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران
برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان
کتاب روانشناسی رشد جلد دوم-سمت-حسین لطف آبادی

کتاب روانشناسی رشد جلد دوم

۱۳۰,۰۰۰ ریال
کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی-پوران پژوهش-محمد قنبر زاده

کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب طرح واره درمانی جلد دوم-ارجمند-جفری یانگ-ژانت کلوسکو-مارجوری ویشار

کتاب طرح واره درمانی جلد دوم

۱۷۰,۰۰۰ ریال
آمار توصیفی در علوم رفتاری-پیک فرهنگ-حیدر علی هومن

آمار توصیفی در علوم رفتاری

۱۶۰,۰۰۰ ریال
کتاب روان شناسی فیزیولوژیکی-روان-جیمز کالات

کتاب روان شناسی فیزیولوژیکی

۶۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب خانواده درمانی-روان-گلدنبرگ

کتاب خانواده درمانی

۲۳۰,۰۰۰ ریال
کتاب روانشناسی پرورشی نوین-دوران-علی اکبر سیف

کتاب روانشناسی پرورشی نوین

۴۷۰,۰۰۰ ریال
کتاب روانشناسی رشد کودک و نوجوان-بعثت-محمد پارسا

کتاب روانشناسی رشد کودک و نوجوان

۱۶۰,۰۰۰ ریال
کتاب رفتار درمانی شناختی جلد اول -ارجمند-هاوتون-کرک-سالکووس کیس-کلارک

کتاب رفتار درمانی شناختی جلد اول

۲۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب روانشناسی بالینی-رشد-سعید شاملو

کتاب روانشناسی بالینی

۲۶۰,۰۰۰ ریال
کتاب تدوین پایان نامه رساله طرح پژوهشی و مقاله علمی-فردوس-دکتر سید جمال الدین طبیبی-دکتر محمدرضا ملکی

کتاب تدوین پایان نامه رساله طرح پژوهشی و مقاله علمی

۳۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب نظریه های شخصیت-ارسباران-شولتز

کتاب نظریه های شخصیت

۳۰۰,۰۰۰ ریال
آزمونهای روانی-ساوالان-حمزه گنجی

آزمونهای روانی

۴۰۰,۰۰۰ ریال
راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی اختلالات روانپزشکی بر اساس DMS-5-نشر ساوالان-محمد هادی هادیزاده-نیکو فرحزادی

راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی اختلالات روانپزشکی بر اساس DMS-5

۱۲۰,۰۰۰ ریال
آسیب شناسی روانی جلد اول-ارسباران-روزنهان-سلیگمن

آسیب شناسی روانی جلد اول

۲۱۵,۰۰۰ ریال
رفتار درمانی شناختی جلد دوم-ارجمند-هاوتون-کرک-سلکووس کیس-کلارک

رفتار درمانی شناختی جلد دوم

۱۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری به تالیف ریچارد جی.شیولسون و ترجمه دکتر علیرضا کیامنش، مورد استفاده دانشجویان رشته روانشناسی می باشد.

فهرست کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری 

 • بخش ششم: طرح‌های درون آزمودنی و طرح‌های آمیخته

  • فصل هیجدهم: آزمون t برای گروه‌های وابسته

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح برای استفاده از آزمون t

   • فرض‌ها

   • فرمول مفهومی

   • معیارهای تصمیم‌گیری برای رد فرضیه صفر

   • فرمول محاسباتی

   • مثال عددی با زوج‌های مشابه

   • فاصله اطمینان

   • خلاصه قبل

   • تمرین‌های فصل یازدهم

  • فصل نوزدهم: تحلیل واریانس بلوک‌های تصادفی

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح

   • محاسبه تحلیل واریانس بلوک‌های تصادفی

   • معیارهای تصمیم‌گیری برای رد فرضیه‌های صفر

   • تفسیر نتایج RBANOVA

   • شاخص‌های قدرت ارتباط

   • پایایی

   • برآورد پایایی بازآزمایی

   • برآورد پایایی همسانی درونی

   • خلاصه فصل

   • تمرین‌های فصل

  • فصل بیستم: ظرح واریانس کرت‌های تقسیم شده

   • هدف و زیربنای منطقی

   • پیش‌نیازهای طرح

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • محاسبات SPANOVA

   • معیارهای تصمیم‌گیری برای رد فرضیه‌های صفر

   • تفسیر یافته‌های SPANOVA

   • مدل‌های تصادفی و مخلوط در SPANOVA

   • مقایسه‌های بعد از تجربه

   • روش شفه

   • روش توکی

   • خلاصه فصل

   • تمرین‌های فصل

  • فصل بیست و یکم: تحلیل کواریانس

   • هدف و زیربنای منطقی

   • پیش‌نیازهای طرح

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • محاسبه تحلیل کواریانس

   • تفسیر نتایج حاصل از ANCOVA

   • مقایسه بعد از تجربه میانگین‌ها

   • کاربرد تحلیل کواریانس در طرح‌های عاملی

   • چند متغیر همراه

   • خلاصه مطالب فصل

   • تمرین‌های فصل

 • بخش هفتم: موضوعات الحاقی - تحلیل آماری همبستگی و غیر پارامتریک

  • فصل بیست و دوم: آزمون‌های آماری برای همبستگی و ضرایب رگرسیون

   • آزمون‌های آماری برای ضرایب همبستگی

   • فرضیه‌ها

   • آزمون برای دو یا بیش از ۲ همبستگی بر اساس یک نمونه

   • آزمون تفاوت بین دو همبستگی از گروه‌های مستقل

   • هدف و زیربنای منطقی

   • آزمون‌های آماری برای شیب‌های رگرسیون

   • آزمون برای مساوی صفر بودن شیب رگرسیون

   • خلاصه

   • تمرین‌های فصل

  • فصل بیست و سوم: تحلیل رگرسیون چند متغیری

   • هدف زیربنای منطقی

   • معادله رگرسیون چند متغیری

   • ضریب همبستگی چند متغیری

   • آزمون‌های معنی‌داری آماری

   • پیش‌ نیازهای طرح

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • محاسبات تحلیل رگرسیون چند متغیری

   • تفسیر یافته‌های تحلیل رگرسیون چند متغیری

   • فرض‌ها

   • تفسیر ضرایب رگرسیون تفکیکی

   • تفسیر

   • آزمون‌های آماری

   • خلاصه

   • تمرین فصل

  • فصل بیست و چهارم: آزمون‌های آماری غیرپارامتریک

   • آزمون t ویلکاکسون (من ویتنی) برای دو گروه مستقل

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح جهت استفاده از آزمون U

   • فرمول شاخص آماری U

   • معیارهای تصمیم‌گیری جهت رد فرضیه صفر

   • آزمون T ویلکاکسون برای نمونه‌های وابسته

   • هدف و زیربنای منطقی

   • پیش نیازهای طرح

   • فرمول شاخص آماری T

   • تحلیل واریانس یک متغیری داده‌های رتبه‌ای کروسکال - والیس

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح

   • فرض‌ها

   • فرمول KWANOVA

   • مقایسه‌های بعد از تجربه زوجی (یک به یک)

   • خلاصه

   • تمرین‌های فصل

 • پاسخ مثال‌ها

 • واژه‌نامه

 • جداول آماری

 • کتابنامه

 • موضوع‌نامه

برای خرید کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم  می توانید از طریق تماس تلفنی ۰۲۱۶۶۹۷۲۶۰۶
یا خرید حضوری به آدرس میدان انقلاب نمایشگاه کتاب بیات پلاک ۱۶ مراجعه فرمائید