کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم

۰
امتیازی ثبت نشده
شابک:
۹۷۸۹۶۴۷۸۰۶۰۵۳
قیمت پشت جلد:۱۶۰,۰۰۰ ریال
قیمت:۱۵۲,۰۰۰ ریال
تخفیف:۸,۰۰۰ ریال
برای اطمینان از صحیح بودن قیمت و همچنین اطلاع دقیق نسبت به موجود بودن این کتاب می‌توانید با شماره ۰۶ ۲۶ ۹۷ ۶۶ - ۰۲۱ تماس بگیرید
پرداخت درب محل و اینترنتی
از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش
از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران
برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان
رشد انسان-ارجمند-فیلیپ رایس

رشد انسان

۴۵۰,۰۰۰ ریال
کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری-سمت-دکتر حیدر علی هومن

کتاب شناخت روش علمی در علوم رفتاری

۲۴۰,۰۰۰ ریال
نظریه و کاربست مشاوره گروهی-ویرایش-جرالد کری

نظریه و کاربست مشاوره گروهی

۳۹۰,۰۰۰ ریال
روانشناسی عمومی-مدرسان شریف-مریم درخشان نژاد

روانشناسی عمومی

۲۷۰,۰۰۰ ریال
کتاب روان شناسی اجتماعی-ساوالان-

کتاب روان شناسی اجتماعی

۲۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5-روان-انجمن روانپزشکی آمریکا

کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

۷۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی-ویرایش-علی دلاور

کتاب روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی

۱۶۰,۰۰۰ ریال
کتاب آزمون های فرافکنی شخصیت-دانشگاه علامه طباطبایی-هادی بهرامی

کتاب آزمون های فرافکنی شخصیت

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب روانشناسی احساس و ادراک-سمت-محمود ایروانی-محمد کریم خداپناهی

کتاب روانشناسی احساس و ادراک

۱۴۵,۰۰۰ ریال
زبان تخصصی ویژه رشته های علوم تربیتی 1و2 و روانشناسی2-مدرسان شریف-منصوره طالبیان-طاهره ظفری پور

زبان تخصصی ویژه رشته های علوم تربیتی ۱و۲ و روانشناسی۲

۲۸۰,۰۰۰ ریال
کتاب فنون مشاوره و روان درمانی گروهی-بعثت-جرالد کوری

کتاب فنون مشاوره و روان درمانی گروهی

۲۰۰,۰۰۰ ریال
کتاب روان شناسی صنعتی-آییژ-دکتر حسین زارع-سمیه داودی-دکتر سعید طالبی

کتاب روان شناسی صنعتی

۲۳۰,۰۰۰ ریال
کتاب روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی جلد اول-ارسباران-لورا برگ

کتاب روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی جلد اول

۴۰۰,۰۰۰ ریال
نظریه های مشاوره و روان درمانی-مدرسان شریف-علی قره داغی

نظریه های مشاوره و روان درمانی

۱۸۰,۰۰۰ ریال
خلاصه روانشناسی عمومی-رشد-لیلا جبلی

خلاصه روانشناسی عمومی

۱۲۰,۰۰۰ ریال
کتاب زمینه آموزش کودکان استثنایی-شهرآشوب-مارگارت ورتس-ریچارد کاتالا-جیمز تامکینز

کتاب زمینه آموزش کودکان استثنایی

۲۴۰,۰۰۰ ریال

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری به تالیف ریچارد جی.شیولسون و ترجمه دکتر علیرضا کیامنش، مورد استفاده دانشجویان رشته روانشناسی می باشد.

فهرست کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری 

 • بخش ششم: طرح‌های درون آزمودنی و طرح‌های آمیخته

  • فصل هیجدهم: آزمون t برای گروه‌های وابسته

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح برای استفاده از آزمون t

   • فرض‌ها

   • فرمول مفهومی

   • معیارهای تصمیم‌گیری برای رد فرضیه صفر

   • فرمول محاسباتی

   • مثال عددی با زوج‌های مشابه

   • فاصله اطمینان

   • خلاصه قبل

   • تمرین‌های فصل یازدهم

  • فصل نوزدهم: تحلیل واریانس بلوک‌های تصادفی

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح

   • محاسبه تحلیل واریانس بلوک‌های تصادفی

   • معیارهای تصمیم‌گیری برای رد فرضیه‌های صفر

   • تفسیر نتایج RBANOVA

   • شاخص‌های قدرت ارتباط

   • پایایی

   • برآورد پایایی بازآزمایی

   • برآورد پایایی همسانی درونی

   • خلاصه فصل

   • تمرین‌های فصل

  • فصل بیستم: ظرح واریانس کرت‌های تقسیم شده

   • هدف و زیربنای منطقی

   • پیش‌نیازهای طرح

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • محاسبات SPANOVA

   • معیارهای تصمیم‌گیری برای رد فرضیه‌های صفر

   • تفسیر یافته‌های SPANOVA

   • مدل‌های تصادفی و مخلوط در SPANOVA

   • مقایسه‌های بعد از تجربه

   • روش شفه

   • روش توکی

   • خلاصه فصل

   • تمرین‌های فصل

  • فصل بیست و یکم: تحلیل کواریانس

   • هدف و زیربنای منطقی

   • پیش‌نیازهای طرح

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • محاسبه تحلیل کواریانس

   • تفسیر نتایج حاصل از ANCOVA

   • مقایسه بعد از تجربه میانگین‌ها

   • کاربرد تحلیل کواریانس در طرح‌های عاملی

   • چند متغیر همراه

   • خلاصه مطالب فصل

   • تمرین‌های فصل

 • بخش هفتم: موضوعات الحاقی - تحلیل آماری همبستگی و غیر پارامتریک

  • فصل بیست و دوم: آزمون‌های آماری برای همبستگی و ضرایب رگرسیون

   • آزمون‌های آماری برای ضرایب همبستگی

   • فرضیه‌ها

   • آزمون برای دو یا بیش از ۲ همبستگی بر اساس یک نمونه

   • آزمون تفاوت بین دو همبستگی از گروه‌های مستقل

   • هدف و زیربنای منطقی

   • آزمون‌های آماری برای شیب‌های رگرسیون

   • آزمون برای مساوی صفر بودن شیب رگرسیون

   • خلاصه

   • تمرین‌های فصل

  • فصل بیست و سوم: تحلیل رگرسیون چند متغیری

   • هدف زیربنای منطقی

   • معادله رگرسیون چند متغیری

   • ضریب همبستگی چند متغیری

   • آزمون‌های معنی‌داری آماری

   • پیش‌ نیازهای طرح

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • محاسبات تحلیل رگرسیون چند متغیری

   • تفسیر یافته‌های تحلیل رگرسیون چند متغیری

   • فرض‌ها

   • تفسیر ضرایب رگرسیون تفکیکی

   • تفسیر

   • آزمون‌های آماری

   • خلاصه

   • تمرین فصل

  • فصل بیست و چهارم: آزمون‌های آماری غیرپارامتریک

   • آزمون t ویلکاکسون (من ویتنی) برای دو گروه مستقل

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح جهت استفاده از آزمون U

   • فرمول شاخص آماری U

   • معیارهای تصمیم‌گیری جهت رد فرضیه صفر

   • آزمون T ویلکاکسون برای نمونه‌های وابسته

   • هدف و زیربنای منطقی

   • پیش نیازهای طرح

   • فرمول شاخص آماری T

   • تحلیل واریانس یک متغیری داده‌های رتبه‌ای کروسکال - والیس

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح

   • فرض‌ها

   • فرمول KWANOVA

   • مقایسه‌های بعد از تجربه زوجی (یک به یک)

   • خلاصه

   • تمرین‌های فصل

 • پاسخ مثال‌ها

 • واژه‌نامه

 • جداول آماری

 • کتابنامه

 • موضوع‌نامه

برای خرید کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم  می توانید از طریق تماس تلفنی ۰۲۱۶۶۹۷۲۶۰۶
یا خرید حضوری به آدرس میدان انقلاب نمایشگاه کتاب بیات پلاک ۱۶ مراجعه فرمائید