کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم

۰
امتیازی ثبت نشده
شابک:
۹۷۸۹۶۴۷۸۰۶۰۵۳
برای اطمینان از صحیح بودن قیمت و همچنین اطلاع دقیق نسبت به موجود بودن این کتاب می‌توانید با شماره ۰۶ ۲۶ ۹۷ ۶۶ - ۰۲۱ تماس بگیرید
پرداخت درب محل و اینترنتی
از طریق کلیه کارت های بانکی عضو شتاب
پشتیبانی فروش
از ۸ صبح الی ۸ شب
ارسال رایگان در تهران
برای خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان
کتاب روان شناسی تحولی -سمت-دکتر پریرخ دادستان

روان شناسی تحولی

ریال۲۸۰,۰۰۰,
کتاب طرح واره درمانی جلد دوم-ارجمند-جفری یانگ-ژانت کلوسکو-مارجوری ویشار

کتاب طرح واره درمانی جلد دوم

ریال۱۷۰,۰۰۰,
کتاب روان شناسی فیزیولوژیک-ارکان دانش-کارلسون

کتاب روان شناسی فیزیولوژیک

ریال۲۶۰,۰۰۰,
کتاب روانشناسی رشد-اطلاعات-علی اکبر شعاری نژاد

کتاب روانشناسی رشد

ریال۳۰۰,۰۰۰,
کتاب شیوه های تغییر رفتار-سمت-میلتن برگر

کتاب شیوه های تغییر رفتار

ریال۱۱۰,۰۰۰,
استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم،قسمت اول-جهاد دانشگاهی-ریچارد جی شیولسون

استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم،قسمت اول

ریال۲۰۰,۰۰۰,
 کتاب روانشناسی بالینی فیرس-رشد-تیموتی جی. ترال-میچل جی . پرینستین

روانشناسی بالینی فیرس

ریال۷۰۰,۰۰۰,
مبانی روانشناسی رشد-چهر-عبدالله شفیع آبادی

مبانی روانشناسی رشد

ریال۷۰,۰۰۰,
کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5-روان-انجمن روانپزشکی آمریکا

کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

ریال۷۰۰,۰۰۰,
کتاب روانشناسی ژنتیک-سمت-محمود منصور

کتاب روانشناسی ژنتیک

ریال۱۵۵,۰۰۰,
کتاب روان شناسی یادگیری-سمت-پروین کدیور

کتاب روان شناسی یادگیری

ریال۱۵۵,۰۰۰,
روانشناسی بالینی-پوران پژوهش-عبدالحسین فرهنگی

روانشناسی بالینی

ریال۳۲۰,۰۰۰,
زمینه روانشناسی سانتراک 1-رسا-سانتراک

زمینه روانشناسی سانتراک ۱

ریال۳۸۰,۰۰۰,
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک بر اساس DSM-5 جلد 3-ساوالان-بنجامین سادوک-ویرجینیا سادوک-پدرو روئیز

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک بر اساس DSM-5 جلد ۳

ریال۸۰۰,۰۰۰,
خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک بر اساس DSM-5-ساوالان-بنجامین سادوک-ویرجینیا سادوک-پدرو روئیز

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک بر اساس DSM-5 جلد ۱

ریال۵۶۰,۰۰۰,
کتاب آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5 جلد 2-ساوالان-مهدی گنجی

آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5 جلد ۲

ریال۶۰۰,۰۰۰,

کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری به تالیف ریچارد جی.شیولسون و ترجمه دکتر علیرضا کیامنش، مورد استفاده دانشجویان رشته روانشناسی می باشد.

فهرست کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری 

 • بخش ششم: طرح‌های درون آزمودنی و طرح‌های آمیخته

  • فصل هیجدهم: آزمون t برای گروه‌های وابسته

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح برای استفاده از آزمون t

   • فرض‌ها

   • فرمول مفهومی

   • معیارهای تصمیم‌گیری برای رد فرضیه صفر

   • فرمول محاسباتی

   • مثال عددی با زوج‌های مشابه

   • فاصله اطمینان

   • خلاصه قبل

   • تمرین‌های فصل یازدهم

  • فصل نوزدهم: تحلیل واریانس بلوک‌های تصادفی

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح

   • محاسبه تحلیل واریانس بلوک‌های تصادفی

   • معیارهای تصمیم‌گیری برای رد فرضیه‌های صفر

   • تفسیر نتایج RBANOVA

   • شاخص‌های قدرت ارتباط

   • پایایی

   • برآورد پایایی بازآزمایی

   • برآورد پایایی همسانی درونی

   • خلاصه فصل

   • تمرین‌های فصل

  • فصل بیستم: ظرح واریانس کرت‌های تقسیم شده

   • هدف و زیربنای منطقی

   • پیش‌نیازهای طرح

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • محاسبات SPANOVA

   • معیارهای تصمیم‌گیری برای رد فرضیه‌های صفر

   • تفسیر یافته‌های SPANOVA

   • مدل‌های تصادفی و مخلوط در SPANOVA

   • مقایسه‌های بعد از تجربه

   • روش شفه

   • روش توکی

   • خلاصه فصل

   • تمرین‌های فصل

  • فصل بیست و یکم: تحلیل کواریانس

   • هدف و زیربنای منطقی

   • پیش‌نیازهای طرح

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • محاسبه تحلیل کواریانس

   • تفسیر نتایج حاصل از ANCOVA

   • مقایسه بعد از تجربه میانگین‌ها

   • کاربرد تحلیل کواریانس در طرح‌های عاملی

   • چند متغیر همراه

   • خلاصه مطالب فصل

   • تمرین‌های فصل

 • بخش هفتم: موضوعات الحاقی - تحلیل آماری همبستگی و غیر پارامتریک

  • فصل بیست و دوم: آزمون‌های آماری برای همبستگی و ضرایب رگرسیون

   • آزمون‌های آماری برای ضرایب همبستگی

   • فرضیه‌ها

   • آزمون برای دو یا بیش از ۲ همبستگی بر اساس یک نمونه

   • آزمون تفاوت بین دو همبستگی از گروه‌های مستقل

   • هدف و زیربنای منطقی

   • آزمون‌های آماری برای شیب‌های رگرسیون

   • آزمون برای مساوی صفر بودن شیب رگرسیون

   • خلاصه

   • تمرین‌های فصل

  • فصل بیست و سوم: تحلیل رگرسیون چند متغیری

   • هدف زیربنای منطقی

   • معادله رگرسیون چند متغیری

   • ضریب همبستگی چند متغیری

   • آزمون‌های معنی‌داری آماری

   • پیش‌ نیازهای طرح

   • فرضیه‌ها

   • فرض‌ها

   • محاسبات تحلیل رگرسیون چند متغیری

   • تفسیر یافته‌های تحلیل رگرسیون چند متغیری

   • فرض‌ها

   • تفسیر ضرایب رگرسیون تفکیکی

   • تفسیر

   • آزمون‌های آماری

   • خلاصه

   • تمرین فصل

  • فصل بیست و چهارم: آزمون‌های آماری غیرپارامتریک

   • آزمون t ویلکاکسون (من ویتنی) برای دو گروه مستقل

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح جهت استفاده از آزمون U

   • فرمول شاخص آماری U

   • معیارهای تصمیم‌گیری جهت رد فرضیه صفر

   • آزمون T ویلکاکسون برای نمونه‌های وابسته

   • هدف و زیربنای منطقی

   • پیش نیازهای طرح

   • فرمول شاخص آماری T

   • تحلیل واریانس یک متغیری داده‌های رتبه‌ای کروسکال - والیس

   • هدف و زیربنای منطقی

   • فرضیه‌ها

   • پیش‌نیازهای طرح

   • فرض‌ها

   • فرمول KWANOVA

   • مقایسه‌های بعد از تجربه زوجی (یک به یک)

   • خلاصه

   • تمرین‌های فصل

 • پاسخ مثال‌ها

 • واژه‌نامه

 • جداول آماری

 • کتابنامه

 • موضوع‌نامه

برای خرید کتاب استدلال آماری در علوم رفتاری جلد دوم قسمت دوم  می توانید از طریق تماس تلفنی ۰۲۱۶۶۹۷۲۶۰۶
یا خرید حضوری به آدرس میدان انقلاب نمایشگاه کتاب بیات پلاک ۱۶ مراجعه فرمائید