آدرس:
تهران - تهران - میدان انقلاب / ضلع جنوب شرقی / پلاک ۱۶ / نمایشگاه کتاب بیات / غرفه کالج - کدپستی: ۱۳۱۴۶۵۳۳۴۳3

تلفن:
۰۲۱۶۶۹۷۲۶۰۶6

ایمیل:
info@ketabgallery.com